חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון התפלגות נורמלית סטנדרטית

מחשבון התפלגות נורמלית סטנדרטית

המחשבון מאפשר לחשב את השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטיתהשטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 0 הינו 0.5000

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 0.1 הינו 0.5398

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 0.2 הינו 0.5793

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 0.3 הינו 0.6179

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 0.4 הינו 0.6554

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 0.5 הינו 0.6915

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 0.6 הינו 0.7257

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 0.7 הינו 0.7580

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 0.8 הינו 0.7881

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 0.9 הינו 0.8159

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 1 הינו 0.8413

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 1.1 הינו 0.8643

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 1.2 הינו 0.8849

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 1.3 הינו 0.9032

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 1.4 הינו 0.9192

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 1.5 הינו 0.9332

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 1.6 הינו 0.9452

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 1.7 הינו 0.9554

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 1.8 הינו 0.9641

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 1.9 הינו 0.9713

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 2 הינו 0.9772

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 2.1 הינו 0.9821

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 2.2 הינו 0.9861

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 2.3 הינו 0.9893

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 2.4 הינו 0.9918

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 2.5 הינו 0.9938

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 2.6 הינו 0.9953

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 2.7 הינו 0.9965

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 2.8 הינו 0.9974

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 2.9 הינו 0.9981

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 3 הינו 0.9986

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 3.1 הינו 0.9990

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 3.2 הינו 0.9993

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 3.3 הינו 0.9995

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 3.4 הינו 0.9997

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 3.5 הינו 0.9998

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 3.6 הינו 0.9998

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 3.7 הינו 0.9999

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 3.8 הינו 0.9999

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 3.9 הינו 0.9999

השטח מתחת להתפלגות הנורמלית סטנדרטית של הערך 4 הינו 1.0000

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title