חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שיפועמחשבון שיפוע עוזר לחשב את השיפוע של ישרמהו שיפוע?

בגאומטריה, שיפוע של ישר מתאר את עוצמת התלילות שלו. ערך (מוחלט) גדול מצביע על תלילות גדולה. השיפוע מוגדר כיחס בין ההפרש האנכי בין שתי נקודות על הישר להפרש האופקי בין אותן נקודות (ראו באיור משמאל).הנוסחא של שיפוע

בהינתן שתי נקודות על ישר, השיפוע ניתן לחישוב באמצעות הנוסחא הבאה:

M = (y2-y1) / (x2-x1)

מחשבון שיפועHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title