חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שורש רביעי

מחשבון שורש רביעי

מחשבון שורש רביעי מאפשר לחשב את השורש הרביעי של מספר

לדוגמא שורש רביעי של המספר 16 שווה ל- 2שורש רביעי של המספר 1= 1.0000

שורש רביעי של המספר 2= 1.1892

שורש רביעי של המספר 3= 1.3161

שורש רביעי של המספר 4= 1.4142

שורש רביעי של המספר 5= 1.4953

שורש רביעי של המספר 6= 1.5651

שורש רביעי של המספר 7= 1.6266

שורש רביעי של המספר 8= 1.6818

שורש רביעי של המספר 9= 1.7321

שורש רביעי של המספר 10= 1.7783

שורש רביעי של המספר 11= 1.8212

שורש רביעי של המספר 12= 1.8612

שורש רביעי של המספר 13= 1.8988

שורש רביעי של המספר 14= 1.9343

שורש רביעי של המספר 15= 1.9680

שורש רביעי של המספר 16= 2.0000

שורש רביעי של המספר 17= 2.0305

שורש רביעי של המספר 18= 2.0598

שורש רביעי של המספר 19= 2.0878

שורש רביעי של המספר 20= 2.1147

שורש רביעי של המספר 21= 2.1407

שורש רביעי של המספר 22= 2.1657

שורש רביעי של המספר 23= 2.1899

שורש רביעי של המספר 24= 2.2134

שורש רביעי של המספר 25= 2.2361

שורש רביעי של המספר 26= 2.2581

שורש רביעי של המספר 27= 2.2795

שורש רביעי של המספר 28= 2.3003

שורש רביעי של המספר 29= 2.3206

שורש רביעי של המספר 30= 2.3403

שורש רביעי של המספר 31= 2.3596

שורש רביעי של המספר 32= 2.3784

שורש רביעי של המספר 33= 2.3968

שורש רביעי של המספר 34= 2.4147

שורש רביעי של המספר 35= 2.4323

שורש רביעי של המספר 36= 2.4495

שורש רביעי של המספר 37= 2.4663

שורש רביעי של המספר 38= 2.4828

שורש רביעי של המספר 39= 2.4990

שורש רביעי של המספר 40= 2.5149

שורש רביעי של המספר 41= 2.5304

שורש רביעי של המספר 42= 2.5457

שורש רביעי של המספר 43= 2.5607

שורש רביעי של המספר 44= 2.5755

שורש רביעי של המספר 45= 2.5900

שורש רביעי של המספר 46= 2.6043

שורש רביעי של המספר 47= 2.6183

שורש רביעי של המספר 48= 2.6321

שורש רביעי של המספר 49= 2.6458

שורש רביעי של המספר 50= 2.6591

שורש רביעי של המספר 51= 2.6723

שורש רביעי של המספר 52= 2.6853

שורש רביעי של המספר 53= 2.6982

שורש רביעי של המספר 54= 2.7108

שורש רביעי של המספר 55= 2.7233

שורש רביעי של המספר 56= 2.7356

שורש רביעי של המספר 57= 2.7477

שורש רביעי של המספר 58= 2.7597

שורש רביעי של המספר 59= 2.7715

שורש רביעי של המספר 60= 2.7832

שורש רביעי של המספר 61= 2.7947

שורש רביעי של המספר 62= 2.8061

שורש רביעי של המספר 63= 2.8173

שורש רביעי של המספר 64= 2.8284

שורש רביעי של המספר 65= 2.8394

שורש רביעי של המספר 66= 2.8503

שורש רביעי של המספר 67= 2.8610

שורש רביעי של המספר 68= 2.8716

שורש רביעי של המספר 69= 2.8821

שורש רביעי של המספר 70= 2.8925

שורש רביעי של המספר 71= 2.9028

שורש רביעי של המספר 72= 2.9130

שורש רביעי של המספר 73= 2.9230

שורש רביעי של המספר 74= 2.9330

שורש רביעי של המספר 75= 2.9428

שורש רביעי של המספר 76= 2.9526

שורש רביעי של המספר 77= 2.9623

שורש רביעי של המספר 78= 2.9718

שורש רביעי של המספר 79= 2.9813

שורש רביעי של המספר 80= 2.9907

שורש רביעי של המספר 81= 3.0000

שורש רביעי של המספר 82= 3.0092

שורש רביעי של המספר 83= 3.0183

שורש רביעי של המספר 84= 3.0274

שורש רביעי של המספר 85= 3.0364

שורש רביעי של המספר 86= 3.0453

שורש רביעי של המספר 87= 3.0541

שורש רביעי של המספר 88= 3.0628

שורש רביעי של המספר 89= 3.0715

שורש רביעי של המספר 90= 3.0801

שורש רביעי של המספר 91= 3.0886

שורש רביעי של המספר 92= 3.0970

שורש רביעי של המספר 93= 3.1054

שורש רביעי של המספר 94= 3.1137

שורש רביעי של המספר 95= 3.1220

שורש רביעי של המספר 96= 3.1302

שורש רביעי של המספר 97= 3.1383

שורש רביעי של המספר 98= 3.1463

שורש רביעי של המספר 99= 3.1543

שורש רביעי של המספר 100= 3.1623

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title