חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון ln

מחשבון ln

ln הינו לוגריתם טבעי הוא לוגריתם שבסיסו הוא הקבוע המתמטי e, שהוא מספר טרנסצנדנטי המתחיל בספרות 2.718281828. המונח הוכנס לשימוש לראשונה בשנת 1668 על ידי ניקולאוס מרקטור.

מחשבון ln (מחשבון לן) מאפשר לחשב את הלוגריתם הטבעי של מספר מסויים

טבלת ערכים של הלוגריתם הטבעי

רשימת ערכים של ln

ln של המספר 1 שווה ל-0.0000000000

ln של המספר 2 שווה ל-0.6931471807

ln של המספר 3 שווה ל-1.0986122889

ln של המספר 4 שווה ל-1.3862943614

ln של המספר 5 שווה ל-1.6094379127

ln של המספר 6 שווה ל-1.7917594695

ln של המספר 7 שווה ל-1.9459101494

ln של המספר 8 שווה ל-2.0794415420

ln של המספר 9 שווה ל-2.1972245777

ln של המספר 10 שווה ל-2.3025850934

ln של המספר 11 שווה ל-2.3978952732

ln של המספר 12 שווה ל-2.4849066502

ln של המספר 13 שווה ל-2.5649493579

ln של המספר 14 שווה ל-2.6390573301

ln של המספר 15 שווה ל-2.7080502016

ln של המספר 16 שווה ל-2.7725887227

ln של המספר 17 שווה ל-2.8332133445

ln של המספר 18 שווה ל-2.8903717584

ln של המספר 19 שווה ל-2.9444389797

ln של המספר 20 שווה ל-2.9957322741

ln של המספר 21 שווה ל-3.0445224382

ln של המספר 22 שווה ל-3.0910424539

ln של המספר 23 שווה ל-3.1354942165

ln של המספר 24 שווה ל-3.1780538309

ln של המספר 25 שווה ל-3.2188758254

ln של המספר 26 שווה ל-3.2580965386

ln של המספר 27 שווה ל-3.2958368666

ln של המספר 28 שווה ל-3.3322045107

ln של המספר 29 שווה ל-3.3672958306

ln של המספר 30 שווה ל-3.4011973822

ln של המספר 31 שווה ל-3.4339872051

ln של המספר 32 שווה ל-3.4657359034

ln של המספר 33 שווה ל-3.4965075621

ln של המספר 34 שווה ל-3.5263605252

ln של המספר 35 שווה ל-3.5553480621

ln של המספר 36 שווה ל-3.5835189391

ln של המספר 37 שווה ל-3.6109179133

ln של המספר 38 שווה ל-3.6375861603

ln של המספר 39 שווה ל-3.6635616467

ln של המספר 40 שווה ל-3.6888794547

ln של המספר 41 שווה ל-3.7135720673

ln של המספר 42 שווה ל-3.7376696189

ln של המספר 43 שווה ל-3.7612001163

ln של המספר 44 שווה ל-3.7841896346

ln של המספר 45 שווה ל-3.8066624904

ln של המספר 46 שווה ל-3.8286413971

ln של המספר 47 שווה ל-3.8501476024

ln של המספר 48 שווה ל-3.8712010116

ln של המספר 49 שווה ל-3.8918202988

ln של המספר 50 שווה ל-3.9120230061

ln של המספר 51 שווה ל-3.9318256334

ln של המספר 52 שווה ל-3.9512437192

ln של המספר 53 שווה ל-3.9702919142

ln של המספר 54 שווה ל-3.9889840472

ln של המספר 55 שווה ל-4.0073331859

ln של המספר 56 שווה ל-4.0253516914

ln של המספר 57 שווה ל-4.0430512685

ln של המספר 58 שווה ל-4.0604430112

ln של המספר 59 שווה ל-4.0775374446

ln של המספר 60 שווה ל-4.0943445629

ln של המספר 61 שווה ל-4.1108738649

ln של המספר 62 שווה ל-4.1271343857

ln של המספר 63 שווה ל-4.1431347271

ln של המספר 64 שווה ל-4.1588830841

ln של המספר 65 שווה ל-4.1743872706

ln של המספר 66 שווה ל-4.1896547427

ln של המספר 67 שווה ל-4.2046926201

ln של המספר 68 שווה ל-4.2195077059

ln של המספר 69 שווה ל-4.2341065053

ln של המספר 70 שווה ל-4.2484952428

ln של המספר 71 שווה ל-4.2626798778

ln של המספר 72 שווה ל-4.2766661197

ln של המספר 73 שווה ל-4.2904594419

ln של המספר 74 שווה ל-4.3040650939

ln של המספר 75 שווה ל-4.3174881143

ln של המספר 76 שווה ל-4.3307333410

ln של המספר 77 שווה ל-4.3438054226

ln של המספר 78 שווה ל-4.3567088274

ln של המספר 79 שווה ל-4.3694478532

ln של המספר 80 שווה ל-4.3820266354

ln של המספר 81 שווה ל-4.3944491554

ln של המספר 82 שווה ל-4.4067192480

ln של המספר 83 שווה ל-4.4188406085

ln של המספר 84 שווה ל-4.4308167996

ln של המספר 85 שווה ל-4.4426512572

ln של המספר 86 שווה ל-4.4543472970

ln של המספר 87 שווה ל-4.4659081194

ln של המספר 88 שווה ל-4.4773368152

ln של המספר 89 שווה ל-4.4886363705

ln של המספר 90 שווה ל-4.4998096711

ln של המספר 91 שווה ל-4.5108595073

ln של המספר 92 שווה ל-4.5217885778

ln של המספר 93 שווה ל-4.5325994939

ln של המספר 94 שווה ל-4.5432947830

ln של המספר 95 שווה ל-4.5538768924

ln של המספר 96 שווה ל-4.5643481922

ln של המספר 97 שווה ל-4.5747109793

ln של המספר 98 שווה ל-4.5849674794

ln של המספר 99 שווה ל-4.5951198509

ln של המספר 100 שווה ל-4.6051701868

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title