חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שורש ריבועי

מחשבון שורש ריבועי

מחשבון שורש ריבועי (Square Root Calculator) מאפשר לחשב את השורש הריבועי (השורש) של מספר

לדוגמא שורש 4 שווה ל- 2שורש 1= 1.0000

שורש 2= 1.4142

שורש 3= 1.7321

שורש 4= 2.0000

שורש 5= 2.2361

שורש 6= 2.4495

שורש 7= 2.6458

שורש 8= 2.8284

שורש 9= 3.0000

שורש 10= 3.1623

שורש 11= 3.3166

שורש 12= 3.4641

שורש 13= 3.6056

שורש 14= 3.7417

שורש 15= 3.8730

שורש 16= 4.0000

שורש 17= 4.1231

שורש 18= 4.2426

שורש 19= 4.3589

שורש 20= 4.4721

שורש 21= 4.5826

שורש 22= 4.6904

שורש 23= 4.7958

שורש 24= 4.8990

שורש 25= 5.0000

שורש 26= 5.0990

שורש 27= 5.1962

שורש 28= 5.2915

שורש 29= 5.3852

שורש 30= 5.4772

שורש 31= 5.5678

שורש 32= 5.6569

שורש 33= 5.7446

שורש 34= 5.8310

שורש 35= 5.9161

שורש 36= 6.0000

שורש 37= 6.0828

שורש 38= 6.1644

שורש 39= 6.2450

שורש 40= 6.3246

שורש 41= 6.4031

שורש 42= 6.4807

שורש 43= 6.5574

שורש 44= 6.6332

שורש 45= 6.7082

שורש 46= 6.7823

שורש 47= 6.8557

שורש 48= 6.9282

שורש 49= 7.0000

שורש 50= 7.0711

שורש 51= 7.1414

שורש 52= 7.2111

שורש 53= 7.2801

שורש 54= 7.3485

שורש 55= 7.4162

שורש 56= 7.4833

שורש 57= 7.5498

שורש 58= 7.6158

שורש 59= 7.6811

שורש 60= 7.7460

שורש 61= 7.8102

שורש 62= 7.8740

שורש 63= 7.9373

שורש 64= 8.0000

שורש 65= 8.0623

שורש 66= 8.1240

שורש 67= 8.1854

שורש 68= 8.2462

שורש 69= 8.3066

שורש 70= 8.3666

שורש 71= 8.4261

שורש 72= 8.4853

שורש 73= 8.5440

שורש 74= 8.6023

שורש 75= 8.6603

שורש 76= 8.7178

שורש 77= 8.7750

שורש 78= 8.8318

שורש 79= 8.8882

שורש 80= 8.9443

שורש 81= 9.0000

שורש 82= 9.0554

שורש 83= 9.1104

שורש 84= 9.1652

שורש 85= 9.2195

שורש 86= 9.2736

שורש 87= 9.3274

שורש 88= 9.3808

שורש 89= 9.4340

שורש 90= 9.4868

שורש 91= 9.5394

שורש 92= 9.5917

שורש 93= 9.6437

שורש 94= 9.6954

שורש 95= 9.7468

שורש 96= 9.7980

שורש 97= 9.8489

שורש 98= 9.8995

שורש 99= 9.9499

שורש 100= 10.0000

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title