חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

איך מחשבים אחוזים

איך מחשבים אחוזים?


אחוזים משמעו "מתוך 100".

למשל - כאשר אדם זורק מטבע - למטבע שני צדדים - עץ ופלי. הסיכוי לקבל עץ הינו 1 מתוך 2, או 50 מתוך 100, השווים ל- 50%.

לכן הנוסחא המשמת הינה:
אחוז = המספר \ סך הכל

במקרה שלנו: המספר = 1, סך הכל = 100

לנוחותך - פיתחנו מחשבון אחוזים, המאפשר לחשב למה שווה האחוז:

מחשבון אחוזים - כמה זה באחוזים

המחשבון מאפשר לחשב כמה זה אחוז (%) ממספר מסויים

לדוגמא - כמה זה 20 אחוז (20%) מ- 50 (התשובה = 10)%על פי מחשבון אחוזים 1 אחוזים מ-50 שווה ל- 0.50

על פי מחשבון אחוזים 2 אחוזים מ-50 שווה ל- 1.00

על פי מחשבון אחוזים 3 אחוזים מ-50 שווה ל- 1.50

על פי מחשבון אחוזים 4 אחוזים מ-50 שווה ל- 2.00

על פי מחשבון אחוזים 5 אחוזים מ-50 שווה ל- 2.50

על פי מחשבון אחוזים 6 אחוזים מ-50 שווה ל- 3.00

על פי מחשבון אחוזים 7 אחוזים מ-50 שווה ל- 3.50

על פי מחשבון אחוזים 8 אחוזים מ-50 שווה ל- 4.00

על פי מחשבון אחוזים 9 אחוזים מ-50 שווה ל- 4.50

על פי מחשבון אחוזים 10 אחוזים מ-50 שווה ל- 5.00

על פי מחשבון אחוזים 11 אחוזים מ-50 שווה ל- 5.50

על פי מחשבון אחוזים 12 אחוזים מ-50 שווה ל- 6.00

על פי מחשבון אחוזים 13 אחוזים מ-50 שווה ל- 6.50

על פי מחשבון אחוזים 14 אחוזים מ-50 שווה ל- 7.00

על פי מחשבון אחוזים 15 אחוזים מ-50 שווה ל- 7.50

על פי מחשבון אחוזים 16 אחוזים מ-50 שווה ל- 8.00

על פי מחשבון אחוזים 17 אחוזים מ-50 שווה ל- 8.50

על פי מחשבון אחוזים 18 אחוזים מ-50 שווה ל- 9.00

על פי מחשבון אחוזים 19 אחוזים מ-50 שווה ל- 9.50

על פי מחשבון אחוזים 20 אחוזים מ-50 שווה ל- 10.00

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title