חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

איך מחשבים אחוזים

איך מחשבים אחוזים?


אחוזים משמעו "מתוך 100".

למשל - כאשר אדם זורק מטבע - למטבע שני צדדים - עץ ופלי. הסיכוי לקבל עץ הינו 1 מתוך 2, או 50 מתוך 100, השווים ל- 50%.

לכן הנוסחא המשמת הינה:
אחוז = המספר \ סך הכל

במקרה שלנו: המספר = 1, סך הכל = 100

לנוחותך - פיתחנו מחשבון אחוזים, המאפשר לחשב למה שווה האחוז:

מחשבון אחוזים - כמה זה באחוזים

המחשבון מאפשר לחשב כמה זה אחוז (%) ממספר מסויים

לדוגמא - כמה זה 20 אחוז (20%) מ- 50 (התשובה = 10)%

דוגמאות לחישובים שאפשר לחשב באמצעות מחשבון אחוזים:אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 1 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 2.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 2 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 4.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 3 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 6.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 4 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 8.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 5 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 10.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 6 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 12.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 7 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 14.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 8 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 16.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 9 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 18.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 10 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 20.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 11 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 22.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 12 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 24.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 13 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 26.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 14 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 28.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 15 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 30.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 16 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 32.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 17 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 34.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 18 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 36.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 19 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 38.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 20 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 40.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 21 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 42.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 22 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 44.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 23 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 46.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 24 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 48.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 25 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 50.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 26 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 52.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 27 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 54.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 28 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 56.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 29 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 58.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 30 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 60.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 31 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 62.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 32 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 64.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 33 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 66.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 34 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 68.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 35 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 70.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 36 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 72.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 37 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 74.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 38 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 76.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 39 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 78.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 40 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 80.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 41 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 82.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 42 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 84.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 43 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 86.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 44 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 88.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 45 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 90.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 46 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 92.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 47 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 94.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 48 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 96.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 49 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 98.00 אחוזים.

אם נחשב באמצעות מחשבון אחוזים כמה אחוזים מהווה המספר 50 מתוך המספר 50, נמצא שהוא מהווה 100.00 אחוזים.

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title