חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון ממוצע משוקלל

מחשבון ממוצע משוקלל

מחשבון ממוצע משוקלל מאפשר לחשב את הממוצע המשוקלל של סדרת מספרים.מספר 1: משקל:

יש להזין את המשקל כשבר עשרוני. כלומר, משקל של 10% - יש להזין כ- 0.1מספר 2: משקל:

מספר 3: משקל:

מספר 4: משקל:

מספר 5: משקל:

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title