חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון לוג בסיס 2

מחשבון לוג בסיס 2

מחשבון לוג בסיס 2 (מחשבון לוגריתם של המספר 2) מאפשר לחשב את פונקצית הלוגריתם, עם בסיס 2.

טבלת ערכים של לוג בסיס 2

רשימת ערכים של log2 (לוג בסיס 2)

לוג בסיס 2 של המספר 1 שווה ל- 0
לוג בסיס 2 של המספר 2 שווה ל- 1
לוג בסיס 2 של המספר 3 שווה ל- 1.584963
לוג בסיס 2 של המספר 4 שווה ל- 2
לוג בסיס 2 של המספר 5 שווה ל- 2.321928
לוג בסיס 2 של המספר 6 שווה ל- 2.584963
לוג בסיס 2 של המספר 7 שווה ל- 2.807355
לוג בסיס 2 של המספר 8 שווה ל- 3
לוג בסיס 2 של המספר 9 שווה ל- 3.169925
לוג בסיס 2 של המספר 10 שווה ל- 3.321928
לוג בסיס 2 של המספר 11 שווה ל- 3.459432
לוג בסיס 2 של המספר 12 שווה ל- 3.584963
לוג בסיס 2 של המספר 13 שווה ל- 3.70044
לוג בסיס 2 של המספר 14 שווה ל- 3.807355
לוג בסיס 2 של המספר 15 שווה ל- 3.906891
לוג בסיס 2 של המספר 16 שווה ל- 4
לוג בסיס 2 של המספר 17 שווה ל- 4.087463
לוג בסיס 2 של המספר 18 שווה ל- 4.169925
לוג בסיס 2 של המספר 19 שווה ל- 4.247928
לוג בסיס 2 של המספר 20 שווה ל- 4.321928
לוג בסיס 2 של המספר 21 שווה ל- 4.392317
לוג בסיס 2 של המספר 22 שווה ל- 4.459432
לוג בסיס 2 של המספר 23 שווה ל- 4.523562
לוג בסיס 2 של המספר 24 שווה ל- 4.584963
לוג בסיס 2 של המספר 25 שווה ל- 4.643856
לוג בסיס 2 של המספר 26 שווה ל- 4.70044
לוג בסיס 2 של המספר 27 שווה ל- 4.754888
לוג בסיס 2 של המספר 28 שווה ל- 4.807355
לוג בסיס 2 של המספר 29 שווה ל- 4.857981
לוג בסיס 2 של המספר 30 שווה ל- 4.906891
לוג בסיס 2 של המספר 31 שווה ל- 4.954196
לוג בסיס 2 של המספר 32 שווה ל- 5
לוג בסיס 2 של המספר 33 שווה ל- 5.044394
לוג בסיס 2 של המספר 34 שווה ל- 5.087463
לוג בסיס 2 של המספר 35 שווה ל- 5.129283
לוג בסיס 2 של המספר 36 שווה ל- 5.169925
לוג בסיס 2 של המספר 37 שווה ל- 5.209453
לוג בסיס 2 של המספר 38 שווה ל- 5.247928
לוג בסיס 2 של המספר 39 שווה ל- 5.285402
לוג בסיס 2 של המספר 40 שווה ל- 5.321928
לוג בסיס 2 של המספר 41 שווה ל- 5.357552
לוג בסיס 2 של המספר 42 שווה ל- 5.392317
לוג בסיס 2 של המספר 43 שווה ל- 5.426265
לוג בסיס 2 של המספר 44 שווה ל- 5.459432
לוג בסיס 2 של המספר 45 שווה ל- 5.491853
לוג בסיס 2 של המספר 46 שווה ל- 5.523562
לוג בסיס 2 של המספר 47 שווה ל- 5.554589
לוג בסיס 2 של המספר 48 שווה ל- 5.584963
לוג בסיס 2 של המספר 49 שווה ל- 5.61471
לוג בסיס 2 של המספר 50 שווה ל- 5.643856
לוג בסיס 2 של המספר 51 שווה ל- 5.672425
לוג בסיס 2 של המספר 52 שווה ל- 5.70044
לוג בסיס 2 של המספר 53 שווה ל- 5.72792
לוג בסיס 2 של המספר 54 שווה ל- 5.754888
לוג בסיס 2 של המספר 55 שווה ל- 5.78136
לוג בסיס 2 של המספר 56 שווה ל- 5.807355
לוג בסיס 2 של המספר 57 שווה ל- 5.83289
לוג בסיס 2 של המספר 58 שווה ל- 5.857981
לוג בסיס 2 של המספר 59 שווה ל- 5.882643
לוג בסיס 2 של המספר 60 שווה ל- 5.906891
לוג בסיס 2 של המספר 61 שווה ל- 5.930737
לוג בסיס 2 של המספר 62 שווה ל- 5.954196
לוג בסיס 2 של המספר 63 שווה ל- 5.97728
לוג בסיס 2 של המספר 64 שווה ל- 6
לוג בסיס 2 של המספר 65 שווה ל- 6.022368
לוג בסיס 2 של המספר 66 שווה ל- 6.044394
לוג בסיס 2 של המספר 67 שווה ל- 6.066089
לוג בסיס 2 של המספר 68 שווה ל- 6.087463
לוג בסיס 2 של המספר 69 שווה ל- 6.108524
לוג בסיס 2 של המספר 70 שווה ל- 6.129283
לוג בסיס 2 של המספר 71 שווה ל- 6.149747
לוג בסיס 2 של המספר 72 שווה ל- 6.169925
לוג בסיס 2 של המספר 73 שווה ל- 6.189825
לוג בסיס 2 של המספר 74 שווה ל- 6.209453
לוג בסיס 2 של המספר 75 שווה ל- 6.228819
לוג בסיס 2 של המספר 76 שווה ל- 6.247928
לוג בסיס 2 של המספר 77 שווה ל- 6.266787
לוג בסיס 2 של המספר 78 שווה ל- 6.285402
לוג בסיס 2 של המספר 79 שווה ל- 6.303781
לוג בסיס 2 של המספר 80 שווה ל- 6.321928
לוג בסיס 2 של המספר 81 שווה ל- 6.33985
לוג בסיס 2 של המספר 82 שווה ל- 6.357552
לוג בסיס 2 של המספר 83 שווה ל- 6.375039
לוג בסיס 2 של המספר 84 שווה ל- 6.392317
לוג בסיס 2 של המספר 85 שווה ל- 6.409391
לוג בסיס 2 של המספר 86 שווה ל- 6.426265
לוג בסיס 2 של המספר 87 שווה ל- 6.442943
לוג בסיס 2 של המספר 88 שווה ל- 6.459432
לוג בסיס 2 של המספר 89 שווה ל- 6.475733
לוג בסיס 2 של המספר 90 שווה ל- 6.491853
לוג בסיס 2 של המספר 91 שווה ל- 6.507795
לוג בסיס 2 של המספר 92 שווה ל- 6.523562
לוג בסיס 2 של המספר 93 שווה ל- 6.539159
לוג בסיס 2 של המספר 94 שווה ל- 6.554589
לוג בסיס 2 של המספר 95 שווה ל- 6.569856
לוג בסיס 2 של המספר 96 שווה ל- 6.584963
לוג בסיס 2 של המספר 97 שווה ל- 6.599913
לוג בסיס 2 של המספר 98 שווה ל- 6.61471
לוג בסיס 2 של המספר 99 שווה ל- 6.629357
לוג בסיס 2 של המספר 100 שווה ל- 6.643856
לוג בסיס 2 של המספר 101 שווה ל- 6.658211
לוג בסיס 2 של המספר 102 שווה ל- 6.672425
לוג בסיס 2 של המספר 103 שווה ל- 6.686501
לוג בסיס 2 של המספר 104 שווה ל- 6.70044
לוג בסיס 2 של המספר 105 שווה ל- 6.714246
לוג בסיס 2 של המספר 106 שווה ל- 6.72792
לוג בסיס 2 של המספר 107 שווה ל- 6.741467
לוג בסיס 2 של המספר 108 שווה ל- 6.754888
לוג בסיס 2 של המספר 109 שווה ל- 6.768184
לוג בסיס 2 של המספר 110 שווה ל- 6.78136
לוג בסיס 2 של המספר 111 שווה ל- 6.794416
לוג בסיס 2 של המספר 112 שווה ל- 6.807355
לוג בסיס 2 של המספר 113 שווה ל- 6.820179
לוג בסיס 2 של המספר 114 שווה ל- 6.83289
לוג בסיס 2 של המספר 115 שווה ל- 6.84549
לוג בסיס 2 של המספר 116 שווה ל- 6.857981
לוג בסיס 2 של המספר 117 שווה ל- 6.870365
לוג בסיס 2 של המספר 118 שווה ל- 6.882643
לוג בסיס 2 של המספר 119 שווה ל- 6.894818
לוג בסיס 2 של המספר 120 שווה ל- 6.906891
לוג בסיס 2 של המספר 121 שווה ל- 6.918863
לוג בסיס 2 של המספר 122 שווה ל- 6.930737
לוג בסיס 2 של המספר 123 שווה ל- 6.942515
לוג בסיס 2 של המספר 124 שווה ל- 6.954196
לוג בסיס 2 של המספר 125 שווה ל- 6.965784
לוג בסיס 2 של המספר 126 שווה ל- 6.97728
לוג בסיס 2 של המספר 127 שווה ל- 6.988685
לוג בסיס 2 של המספר 128 שווה ל- 7
לוג בסיס 2 של המספר 129 שווה ל- 7.011227
לוג בסיס 2 של המספר 130 שווה ל- 7.022368
לוג בסיס 2 של המספר 131 שווה ל- 7.033423
לוג בסיס 2 של המספר 132 שווה ל- 7.044394
לוג בסיס 2 של המספר 133 שווה ל- 7.055282
לוג בסיס 2 של המספר 134 שווה ל- 7.066089
לוג בסיס 2 של המספר 135 שווה ל- 7.076816
לוג בסיס 2 של המספר 136 שווה ל- 7.087463
לוג בסיס 2 של המספר 137 שווה ל- 7.098032
לוג בסיס 2 של המספר 138 שווה ל- 7.108524
לוג בסיס 2 של המספר 139 שווה ל- 7.118941
לוג בסיס 2 של המספר 140 שווה ל- 7.129283
לוג בסיס 2 של המספר 141 שווה ל- 7.139551
לוג בסיס 2 של המספר 142 שווה ל- 7.149747
לוג בסיס 2 של המספר 143 שווה ל- 7.159871
לוג בסיס 2 של המספר 144 שווה ל- 7.169925
לוג בסיס 2 של המספר 145 שווה ל- 7.179909
לוג בסיס 2 של המספר 146 שווה ל- 7.189825
לוג בסיס 2 של המספר 147 שווה ל- 7.199672
לוג בסיס 2 של המספר 148 שווה ל- 7.209453
לוג בסיס 2 של המספר 149 שווה ל- 7.219169
לוג בסיס 2 של המספר 150 שווה ל- 7.228819
לוג בסיס 2 של המספר 151 שווה ל- 7.238405
לוג בסיס 2 של המספר 152 שווה ל- 7.247928
לוג בסיס 2 של המספר 153 שווה ל- 7.257388
לוג בסיס 2 של המספר 154 שווה ל- 7.266787
לוג בסיס 2 של המספר 155 שווה ל- 7.276124
לוג בסיס 2 של המספר 156 שווה ל- 7.285402
לוג בסיס 2 של המספר 157 שווה ל- 7.294621
לוג בסיס 2 של המספר 158 שווה ל- 7.303781
לוג בסיס 2 של המספר 159 שווה ל- 7.312883
לוג בסיס 2 של המספר 160 שווה ל- 7.321928
לוג בסיס 2 של המספר 161 שווה ל- 7.330917
לוג בסיס 2 של המספר 162 שווה ל- 7.33985
לוג בסיס 2 של המספר 163 שווה ל- 7.348728
לוג בסיס 2 של המספר 164 שווה ל- 7.357552
לוג בסיס 2 של המספר 165 שווה ל- 7.366322
לוג בסיס 2 של המספר 166 שווה ל- 7.375039
לוג בסיס 2 של המספר 167 שווה ל- 7.383704
לוג בסיס 2 של המספר 168 שווה ל- 7.392317
לוג בסיס 2 של המספר 169 שווה ל- 7.400879
לוג בסיס 2 של המספר 170 שווה ל- 7.409391
לוג בסיס 2 של המספר 171 שווה ל- 7.417853
לוג בסיס 2 של המספר 172 שווה ל- 7.426265
לוג בסיס 2 של המספר 173 שווה ל- 7.434628
לוג בסיס 2 של המספר 174 שווה ל- 7.442943
לוג בסיס 2 של המספר 175 שווה ל- 7.451211
לוג בסיס 2 של המספר 176 שווה ל- 7.459432
לוג בסיס 2 של המספר 177 שווה ל- 7.467606
לוג בסיס 2 של המספר 178 שווה ל- 7.475733
לוג בסיס 2 של המספר 179 שווה ל- 7.483816
לוג בסיס 2 של המספר 180 שווה ל- 7.491853
לוג בסיס 2 של המספר 181 שווה ל- 7.499846
לוג בסיס 2 של המספר 182 שווה ל- 7.507795
לוג בסיס 2 של המספר 183 שווה ל- 7.5157
לוג בסיס 2 של המספר 184 שווה ל- 7.523562
לוג בסיס 2 של המספר 185 שווה ל- 7.531381
לוג בסיס 2 של המספר 186 שווה ל- 7.539159
לוג בסיס 2 של המספר 187 שווה ל- 7.546894
לוג בסיס 2 של המספר 188 שווה ל- 7.554589
לוג בסיס 2 של המספר 189 שווה ל- 7.562242
לוג בסיס 2 של המספר 190 שווה ל- 7.569856
לוג בסיס 2 של המספר 191 שווה ל- 7.577429
לוג בסיס 2 של המספר 192 שווה ל- 7.584963
לוג בסיס 2 של המספר 193 שווה ל- 7.592457
לוג בסיס 2 של המספר 194 שווה ל- 7.599913
לוג בסיס 2 של המספר 195 שווה ל- 7.60733
לוג בסיס 2 של המספר 196 שווה ל- 7.61471
לוג בסיס 2 של המספר 197 שווה ל- 7.622052
לוג בסיס 2 של המספר 198 שווה ל- 7.629357
לוג בסיס 2 של המספר 199 שווה ל- 7.636625
לוג בסיס 2 של המספר 200 שווה ל- 7.643856
לוג בסיס 2 של המספר 201 שווה ל- 7.651052
לוג בסיס 2 של המספר 202 שווה ל- 7.658211
לוג בסיס 2 של המספר 203 שווה ל- 7.665336
לוג בסיס 2 של המספר 204 שווה ל- 7.672425
לוג בסיס 2 של המספר 205 שווה ל- 7.67948
לוג בסיס 2 של המספר 206 שווה ל- 7.686501
לוג בסיס 2 של המספר 207 שווה ל- 7.693487
לוג בסיס 2 של המספר 208 שווה ל- 7.70044
לוג בסיס 2 של המספר 209 שווה ל- 7.707359
לוג בסיס 2 של המספר 210 שווה ל- 7.714246
לוג בסיס 2 של המספר 211 שווה ל- 7.721099
לוג בסיס 2 של המספר 212 שווה ל- 7.72792
לוג בסיס 2 של המספר 213 שווה ל- 7.73471
לוג בסיס 2 של המספר 214 שווה ל- 7.741467
לוג בסיס 2 של המספר 215 שווה ל- 7.748193
לוג בסיס 2 של המספר 216 שווה ל- 7.754888
לוג בסיס 2 של המספר 217 שווה ל- 7.761551
לוג בסיס 2 של המספר 218 שווה ל- 7.768184
לוג בסיס 2 של המספר 219 שווה ל- 7.774787
לוג בסיס 2 של המספר 220 שווה ל- 7.78136
לוג בסיס 2 של המספר 221 שווה ל- 7.787903
לוג בסיס 2 של המספר 222 שווה ל- 7.794416
לוג בסיס 2 של המספר 223 שווה ל- 7.8009
לוג בסיס 2 של המספר 224 שווה ל- 7.807355
לוג בסיס 2 של המספר 225 שווה ל- 7.813781
לוג בסיס 2 של המספר 226 שווה ל- 7.820179
לוג בסיס 2 של המספר 227 שווה ל- 7.826548
לוג בסיס 2 של המספר 228 שווה ל- 7.83289
לוג בסיס 2 של המספר 229 שווה ל- 7.839204
לוג בסיס 2 של המספר 230 שווה ל- 7.84549
לוג בסיס 2 של המספר 231 שווה ל- 7.851749
לוג בסיס 2 של המספר 232 שווה ל- 7.857981
לוג בסיס 2 של המספר 233 שווה ל- 7.864186
לוג בסיס 2 של המספר 234 שווה ל- 7.870365
לוג בסיס 2 של המספר 235 שווה ל- 7.876517
לוג בסיס 2 של המספר 236 שווה ל- 7.882643
לוג בסיס 2 של המספר 237 שווה ל- 7.888743
לוג בסיס 2 של המספר 238 שווה ל- 7.894818
לוג בסיס 2 של המספר 239 שווה ל- 7.900867
לוג בסיס 2 של המספר 240 שווה ל- 7.906891
לוג בסיס 2 של המספר 241 שווה ל- 7.912889
לוג בסיס 2 של המספר 242 שווה ל- 7.918863
לוג בסיס 2 של המספר 243 שווה ל- 7.924813
לוג בסיס 2 של המספר 244 שווה ל- 7.930737
לוג בסיס 2 של המספר 245 שווה ל- 7.936638
לוג בסיס 2 של המספר 246 שווה ל- 7.942515
לוג בסיס 2 של המספר 247 שווה ל- 7.948367
לוג בסיס 2 של המספר 248 שווה ל- 7.954196
לוג בסיס 2 של המספר 249 שווה ל- 7.960002
לוג בסיס 2 של המספר 250 שווה ל- 7.965784
לוג בסיס 2 של המספר 251 שווה ל- 7.971544
לוג בסיס 2 של המספר 252 שווה ל- 7.97728
לוג בסיס 2 של המספר 253 שווה ל- 7.982994
לוג בסיס 2 של המספר 254 שווה ל- 7.988685
לוג בסיס 2 של המספר 255 שווה ל- 7.994353
לוג בסיס 2 של המספר 256 שווה ל- 8
לוג בסיס 2 של המספר 257 שווה ל- 8.005625
לוג בסיס 2 של המספר 258 שווה ל- 8.011227
לוג בסיס 2 של המספר 259 שווה ל- 8.016808
לוג בסיס 2 של המספר 260 שווה ל- 8.022368
לוג בסיס 2 של המספר 261 שווה ל- 8.027906
לוג בסיס 2 של המספר 262 שווה ל- 8.033423
לוג בסיס 2 של המספר 263 שווה ל- 8.038919
לוג בסיס 2 של המספר 264 שווה ל- 8.044394
לוג בסיס 2 של המספר 265 שווה ל- 8.049849
לוג בסיס 2 של המספר 266 שווה ל- 8.055282
לוג בסיס 2 של המספר 267 שווה ל- 8.060696
לוג בסיס 2 של המספר 268 שווה ל- 8.066089
לוג בסיס 2 של המספר 269 שווה ל- 8.071462
לוג בסיס 2 של המספר 270 שווה ל- 8.076816
לוג בסיס 2 של המספר 271 שווה ל- 8.082149
לוג בסיס 2 של המספר 272 שווה ל- 8.087463
לוג בסיס 2 של המספר 273 שווה ל- 8.092757
לוג בסיס 2 של המספר 274 שווה ל- 8.098032
לוג בסיס 2 של המספר 275 שווה ל- 8.103288
לוג בסיס 2 של המספר 276 שווה ל- 8.108524
לוג בסיס 2 של המספר 277 שווה ל- 8.113742
לוג בסיס 2 של המספר 278 שווה ל- 8.118941
לוג בסיס 2 של המספר 279 שווה ל- 8.124121
לוג בסיס 2 של המספר 280 שווה ל- 8.129283
לוג בסיס 2 של המספר 281 שווה ל- 8.134426
לוג בסיס 2 של המספר 282 שווה ל- 8.139551
לוג בסיס 2 של המספר 283 שווה ל- 8.144658
לוג בסיס 2 של המספר 284 שווה ל- 8.149747
לוג בסיס 2 של המספר 285 שווה ל- 8.154818
לוג בסיס 2 של המספר 286 שווה ל- 8.159871
לוג בסיס 2 של המספר 287 שווה ל- 8.164907
לוג בסיס 2 של המספר 288 שווה ל- 8.169925
לוג בסיס 2 של המספר 289 שווה ל- 8.174926
לוג בסיס 2 של המספר 290 שווה ל- 8.179909
לוג בסיס 2 של המספר 291 שווה ל- 8.184875
לוג בסיס 2 של המספר 292 שווה ל- 8.189825
לוג בסיס 2 של המספר 293 שווה ל- 8.194757
לוג בסיס 2 של המספר 294 שווה ל- 8.199672
לוג בסיס 2 של המספר 295 שווה ל- 8.204571
לוג בסיס 2 של המספר 296 שווה ל- 8.209453
לוג בסיס 2 של המספר 297 שווה ל- 8.214319
לוג בסיס 2 של המספר 298 שווה ל- 8.219169
לוג בסיס 2 של המספר 299 שווה ל- 8.224002
לוג בסיס 2 של המספר 300 שווה ל- 8.228819
Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title