חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון ממוצע הרמוני

מחשבון ממוצע הרמוני

הממוצע ההרמוני של מספרים ממשיים חיוביים הוא:

כלומר, זהו ההופכי של הממוצע החשבוני של ההופכיים.בין מספר למספר יש להזין ,Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title