חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון אפשרויות

מחשבון אפשרויות

מחשבון אפשרויות (Combinations Calculator) מאפשר לחשב את מספר האפשרויות שניתן לקבל ממדגם גדול.

לדוגמא, אנו יכולים להשתמש במחשבון כאשר נרצה לחשב את מספר האפשרויות לבחור 6 כדורים מתוך 40 (3,838,380 אפשרויות)

מספר האפשרויות ניתן לחישוב באמצעות הנוסחא הבאה:

כאשר:

n = גודל האוכלוסיה

k = גודל המדגם

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title