חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון טיפים

מחשבון טיפים

מחשבון טיפים מאפשר לחשב את כמה טיפ צריך להשאיר, בהינתן סכום החשבון

לדוגמא - אם הסכום בחשבון הינו 100 ש"ח, ואתה רוצה להשאיר 10% טיפ - עליך לתת טיפ בגובה 10 ש"ח.

המחשבון יחלק את גובה הטיפ בין מספר האנשים המשתתפים בתשלום החשבוןש"ח

%כאשר גובה החשבון הינו 50 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 5.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 51 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 5.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 52 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 5.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 53 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 5.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 54 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 5.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 55 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 5.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 56 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 5.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 57 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 5.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 58 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 5.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 59 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 5.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 60 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 6.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 61 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 6.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 62 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 6.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 63 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 6.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 64 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 6.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 65 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 6.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 66 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 6.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 67 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 6.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 68 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 6.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 69 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 6.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 70 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 7.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 71 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 7.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 72 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 7.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 73 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 7.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 74 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 7.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 75 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 7.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 76 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 7.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 77 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 7.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 78 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 7.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 79 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 7.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 80 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 8.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 81 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 8.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 82 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 8.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 83 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 8.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 84 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 8.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 85 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 8.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 86 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 8.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 87 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 8.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 88 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 8.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 89 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 8.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 90 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 9.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 91 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 9.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 92 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 9.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 93 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 9.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 94 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 9.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 95 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 9.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 96 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 9.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 97 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 9.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 98 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 9.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 99 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 9.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 100 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 10.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 101 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 10.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 102 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 10.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 103 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 10.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 104 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 10.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 105 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 10.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 106 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 10.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 107 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 10.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 108 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 10.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 109 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 10.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 110 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 11.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 111 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 11.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 112 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 11.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 113 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 11.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 114 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 11.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 115 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 11.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 116 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 11.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 117 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 11.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 118 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 11.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 119 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 11.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 120 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 12.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 121 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 12.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 122 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 12.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 123 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 12.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 124 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 12.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 125 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 12.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 126 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 12.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 127 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 12.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 128 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 12.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 129 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 12.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 130 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 13.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 131 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 13.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 132 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 13.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 133 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 13.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 134 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 13.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 135 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 13.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 136 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 13.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 137 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 13.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 138 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 13.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 139 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 13.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 140 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 14.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 141 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 14.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 142 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 14.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 143 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 14.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 144 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 14.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 145 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 14.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 146 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 14.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 147 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 14.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 148 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 14.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 149 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 14.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 150 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 15.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 151 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 15.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 152 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 15.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 153 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 15.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 154 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 15.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 155 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 15.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 156 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 15.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 157 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 15.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 158 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 15.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 159 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 15.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 160 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 16.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 161 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 16.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 162 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 16.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 163 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 16.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 164 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 16.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 165 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 16.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 166 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 16.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 167 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 16.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 168 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 16.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 169 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 16.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 170 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 17.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 171 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 17.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 172 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 17.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 173 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 17.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 174 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 17.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 175 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 17.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 176 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 17.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 177 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 17.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 178 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 17.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 179 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 17.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 180 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 18.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 181 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 18.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 182 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 18.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 183 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 18.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 184 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 18.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 185 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 18.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 186 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 18.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 187 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 18.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 188 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 18.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 189 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 18.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 190 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 19.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 191 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 19.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 192 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 19.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 193 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 19.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 194 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 19.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 195 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 19.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 196 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 19.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 197 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 19.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 198 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 19.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 199 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 19.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 200 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 20.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 201 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 20.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 202 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 20.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 203 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 20.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 204 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 20.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 205 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 20.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 206 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 20.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 207 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 20.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 208 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 20.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 209 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 20.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 210 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 21.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 211 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 21.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 212 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 21.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 213 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 21.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 214 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 21.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 215 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 21.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 216 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 21.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 217 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 21.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 218 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 21.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 219 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 21.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 220 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 22.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 221 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 22.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 222 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 22.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 223 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 22.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 224 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 22.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 225 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 22.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 226 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 22.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 227 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 22.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 228 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 22.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 229 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 22.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 230 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 23.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 231 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 23.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 232 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 23.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 233 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 23.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 234 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 23.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 235 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 23.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 236 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 23.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 237 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 23.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 238 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 23.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 239 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 23.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 240 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 24.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 241 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 24.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 242 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 24.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 243 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 24.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 244 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 24.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 245 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 24.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 246 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 24.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 247 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 24.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 248 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 24.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 249 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 24.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 250 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 25.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 251 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 25.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 252 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 25.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 253 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 25.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 254 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 25.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 255 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 25.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 256 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 25.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 257 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 25.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 258 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 25.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 259 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 25.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 260 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 26.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 261 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 26.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 262 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 26.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 263 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 26.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 264 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 26.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 265 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 26.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 266 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 26.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 267 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 26.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 268 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 26.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 269 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 26.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 270 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 27.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 271 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 27.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 272 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 27.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 273 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 27.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 274 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 27.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 275 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 27.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 276 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 27.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 277 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 27.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 278 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 27.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 279 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 27.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 280 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 28.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 281 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 28.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 282 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 28.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 283 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 28.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 284 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 28.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 285 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 28.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 286 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 28.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 287 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 28.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 288 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 28.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 289 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 28.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 290 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 29.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 291 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 29.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 292 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 29.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 293 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 29.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 294 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 29.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 295 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 29.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 296 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 29.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 297 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 29.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 298 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 29.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 299 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 29.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 300 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 30.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 301 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 30.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 302 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 30.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 303 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 30.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 304 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 30.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 305 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 30.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 306 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 30.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 307 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 30.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 308 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 30.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 309 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 30.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 310 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 31.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 311 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 31.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 312 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 31.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 313 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 31.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 314 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 31.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 315 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 31.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 316 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 31.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 317 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 31.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 318 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 31.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 319 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 31.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 320 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 32.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 321 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 32.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 322 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 32.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 323 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 32.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 324 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 32.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 325 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 32.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 326 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 32.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 327 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 32.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 328 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 32.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 329 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 32.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 330 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 33.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 331 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 33.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 332 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 33.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 333 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 33.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 334 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 33.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 335 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 33.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 336 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 33.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 337 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 33.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 338 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 33.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 339 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 33.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 340 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 34.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 341 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 34.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 342 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 34.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 343 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 34.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 344 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 34.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 345 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 34.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 346 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 34.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 347 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 34.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 348 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 34.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 349 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 34.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 350 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 35.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 351 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 35.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 352 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 35.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 353 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 35.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 354 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 35.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 355 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 35.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 356 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 35.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 357 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 35.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 358 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 35.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 359 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 35.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 360 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 36.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 361 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 36.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 362 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 36.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 363 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 36.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 364 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 36.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 365 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 36.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 366 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 36.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 367 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 36.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 368 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 36.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 369 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 36.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 370 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 37.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 371 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 37.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 372 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 37.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 373 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 37.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 374 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 37.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 375 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 37.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 376 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 37.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 377 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 37.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 378 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 37.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 379 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 37.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 380 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 38.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 381 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 38.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 382 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 38.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 383 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 38.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 384 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 38.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 385 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 38.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 386 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 38.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 387 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 38.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 388 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 38.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 389 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 38.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 390 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 39.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 391 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 39.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 392 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 39.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 393 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 39.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 394 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 39.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 395 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 39.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 396 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 39.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 397 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 39.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 398 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 39.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 399 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 39.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 400 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 40.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 401 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 40.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 402 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 40.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 403 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 40.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 404 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 40.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 405 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 40.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 406 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 40.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 407 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 40.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 408 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 40.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 409 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 40.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 410 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 41.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 411 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 41.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 412 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 41.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 413 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 41.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 414 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 41.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 415 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 41.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 416 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 41.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 417 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 41.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 418 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 41.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 419 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 41.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 420 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 42.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 421 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 42.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 422 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 42.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 423 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 42.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 424 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 42.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 425 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 42.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 426 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 42.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 427 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 42.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 428 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 42.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 429 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 42.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 430 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 43.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 431 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 43.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 432 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 43.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 433 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 43.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 434 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 43.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 435 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 43.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 436 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 43.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 437 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 43.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 438 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 43.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 439 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 43.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 440 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 44.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 441 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 44.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 442 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 44.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 443 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 44.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 444 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 44.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 445 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 44.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 446 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 44.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 447 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 44.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 448 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 44.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 449 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 44.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 450 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 45.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 451 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 45.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 452 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 45.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 453 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 45.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 454 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 45.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 455 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 45.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 456 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 45.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 457 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 45.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 458 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 45.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 459 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 45.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 460 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 46.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 461 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 46.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 462 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 46.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 463 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 46.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 464 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 46.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 465 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 46.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 466 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 46.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 467 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 46.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 468 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 46.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 469 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 46.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 470 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 47.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 471 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 47.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 472 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 47.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 473 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 47.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 474 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 47.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 475 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 47.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 476 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 47.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 477 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 47.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 478 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 47.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 479 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 47.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 480 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 48.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 481 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 48.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 482 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 48.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 483 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 48.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 484 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 48.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 485 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 48.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 486 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 48.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 487 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 48.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 488 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 48.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 489 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 48.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 490 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 49.00 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 491 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 49.10 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 492 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 49.20 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 493 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 49.30 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 494 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 49.40 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 495 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 49.50 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 496 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 49.60 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 497 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 49.70 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 498 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 49.80 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 499 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 49.90 ש"ח

כאשר גובה החשבון הינו 500 ש"ח והטיפ הינו 10%, יש להשאיר טיפ בגובה 50.00 ש"ח

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title