חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון סכום של סדרה הנדסית

מחשבון סכום של סדרה הנדסית

המחשבון מאפשר לחשב את הסכום של סדרה הנדסית

במתמטיקה, סדרה הנדסית היא סדרה של מספרים, כך שהיחס בין כל שני איברים סמוכים (או מנה של כל שני איברים עוקבים) היא קבועה. במילים אחרות, ניתן לחשב כל איבר בסדרה על ידי הכפלת האיבר הקודם לו במספר קבוע q (מנת הסדרה).

דוגמה: בסדרה: 2, 6, 18, 54, 164, ..., היחס בין כל שני איברים עוקבים הוא קבוע – 3.

סדרה הנדסית מוגדרת באמצעות שלושה מאפיינים:

a1 = האיבר הראשון בסדרה

q = מנת הסדרה (ההפרש הקבוע בין (כל) שני איברים עוקבים בסדרה)

n =מספר האיברים בסדרה (שעשוי להיות סופי או אינסופי)

ניתן לחשב את סכום הסדרה ההנדסית, עד האיבר ה- n באמצעות הנוסחא הבאה:

Sn = a1 .( qn-1-1)/(q-1)

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title