חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון צמיחה (גידול) ודעיכה

מחשבון צמיחה (גידול) ודעיכה

מחשבון נוסחת גדילה ודעיכה מאפשר לחשב את הערך לאחר t תקופות, בהינתן הערך ההתחלתי, הרווח, שיעור הצמיחה ומספר התקופות.

הנוסחא הרלבנטית הינה:

x(t) = x0 × (1 + r) t

כאשר:

x(t) הינו הערך בזמן t.

x0 הינו הערך ההתחלתי בזמן t=0.

r שיעור הגידול, כאשר r>0 או שיעור הדעיכה כאשר r<0, באחוזים.

t הינו תקופת הזמן.

%Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title