חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון נקודת אמצע הקטע

מחשבון נקודת אמצע קטע

המחשבון מאפשר למצוא את נקודת אמצע הקטע

בהינתן שתי נקודות קצה, נקודת אמצע הקטע הינה הנקודה הנמצא בדיוק בין נקודות הקצה.

אם ידוע שיעורן של שתי נקודות הקצה, אזי ניתן לחשב את נקודת אמצע הקטע (M), באמצעות הנוסחא הבאה:

M=((x1+x2)/2,(y1+y2)/2)Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title