חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון סדרת פיבונאצ'י

מחשבון סדרת פיבונאצ'י

המחשבון מאפשר לבחון מהו האיבר ה-n-י בסדרת פיבונאצ'י

במתמטיקה, סדרת פיבונאצ'י היא הסדרה ששני איבריה הראשונים הם 1, 1 וכל איבר לאחר מכן שווה לסכום שני קודמיו. בהתאם לכך, איבריה הראשונים של הסדרה הם:

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144...= nHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title