חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון חזקה

מחשבון חזקה

המחשבון מאפשר לחשב את החזקה של מספר מסויים1 בחזקת 2 = 1.00

2 בחזקת 2 = 4.00

3 בחזקת 2 = 9.00

4 בחזקת 2 = 16.00

5 בחזקת 2 = 25.00

6 בחזקת 2 = 36.00

7 בחזקת 2 = 49.00

8 בחזקת 2 = 64.00

9 בחזקת 2 = 81.00

10 בחזקת 2 = 100.00

11 בחזקת 2 = 121.00

12 בחזקת 2 = 144.00

13 בחזקת 2 = 169.00

14 בחזקת 2 = 196.00

15 בחזקת 2 = 225.00

16 בחזקת 2 = 256.00

17 בחזקת 2 = 289.00

18 בחזקת 2 = 324.00

19 בחזקת 2 = 361.00

20 בחזקת 2 = 400.00

21 בחזקת 2 = 441.00

22 בחזקת 2 = 484.00

23 בחזקת 2 = 529.00

24 בחזקת 2 = 576.00

25 בחזקת 2 = 625.00

26 בחזקת 2 = 676.00

27 בחזקת 2 = 729.00

28 בחזקת 2 = 784.00

29 בחזקת 2 = 841.00

30 בחזקת 2 = 900.00

31 בחזקת 2 = 961.00

32 בחזקת 2 = 1,024.00

33 בחזקת 2 = 1,089.00

34 בחזקת 2 = 1,156.00

35 בחזקת 2 = 1,225.00

36 בחזקת 2 = 1,296.00

37 בחזקת 2 = 1,369.00

38 בחזקת 2 = 1,444.00

39 בחזקת 2 = 1,521.00

40 בחזקת 2 = 1,600.00

41 בחזקת 2 = 1,681.00

42 בחזקת 2 = 1,764.00

43 בחזקת 2 = 1,849.00

44 בחזקת 2 = 1,936.00

45 בחזקת 2 = 2,025.00

46 בחזקת 2 = 2,116.00

47 בחזקת 2 = 2,209.00

48 בחזקת 2 = 2,304.00

49 בחזקת 2 = 2,401.00

50 בחזקת 2 = 2,500.00

51 בחזקת 2 = 2,601.00

52 בחזקת 2 = 2,704.00

53 בחזקת 2 = 2,809.00

54 בחזקת 2 = 2,916.00

55 בחזקת 2 = 3,025.00

56 בחזקת 2 = 3,136.00

57 בחזקת 2 = 3,249.00

58 בחזקת 2 = 3,364.00

59 בחזקת 2 = 3,481.00

60 בחזקת 2 = 3,600.00

61 בחזקת 2 = 3,721.00

62 בחזקת 2 = 3,844.00

63 בחזקת 2 = 3,969.00

64 בחזקת 2 = 4,096.00

65 בחזקת 2 = 4,225.00

66 בחזקת 2 = 4,356.00

67 בחזקת 2 = 4,489.00

68 בחזקת 2 = 4,624.00

69 בחזקת 2 = 4,761.00

70 בחזקת 2 = 4,900.00

71 בחזקת 2 = 5,041.00

72 בחזקת 2 = 5,184.00

73 בחזקת 2 = 5,329.00

74 בחזקת 2 = 5,476.00

75 בחזקת 2 = 5,625.00

76 בחזקת 2 = 5,776.00

77 בחזקת 2 = 5,929.00

78 בחזקת 2 = 6,084.00

79 בחזקת 2 = 6,241.00

80 בחזקת 2 = 6,400.00

81 בחזקת 2 = 6,561.00

82 בחזקת 2 = 6,724.00

83 בחזקת 2 = 6,889.00

84 בחזקת 2 = 7,056.00

85 בחזקת 2 = 7,225.00

86 בחזקת 2 = 7,396.00

87 בחזקת 2 = 7,569.00

88 בחזקת 2 = 7,744.00

89 בחזקת 2 = 7,921.00

90 בחזקת 2 = 8,100.00

91 בחזקת 2 = 8,281.00

92 בחזקת 2 = 8,464.00

93 בחזקת 2 = 8,649.00

94 בחזקת 2 = 8,836.00

95 בחזקת 2 = 9,025.00

96 בחזקת 2 = 9,216.00

97 בחזקת 2 = 9,409.00

98 בחזקת 2 = 9,604.00

99 בחזקת 2 = 9,801.00

100 בחזקת 2 = 10,000.00

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title