חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שברים

מחשבון שברים - חיבור שני שברים

המחשבון עוזר לחבר שני שברים

הנוסחא לחיבור השברים הינה:

= a/b + c/d
(ad + cb)/(bd) =____________________________ + ____________________________


מחשבון שברים - חיסור שני שברים

המחשבון עוזר לחסר שני שברים

הנוסחא לחיסור השברים הינה:

= a/b - c/d
(ad - cb)/(bd) =____________________________ - ____________________________


Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title