חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שברים - חיבור שני שברים

מחשבון שברים - חיבור שני שברים

המחשבון עוזר לחבר שני שברים

הנוסחא לחיבור השברים הינה:

= a/b + c/d
(ad + cb)/(bd) =____________________________ + ____________________________
דוגמאות לחישובים שאפשר לחשב באמצעות מחשבון חיבור שברים

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (3 / 2 ) + (2 / 1)
נקבל את התוצאה: 1.1667

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (4 / 3 ) + (3 / 2)
נקבל את התוצאה: 1.4167

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (5 / 4 ) + (4 / 3)
נקבל את התוצאה: 1.5500

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (6 / 5 ) + (5 / 4)
נקבל את התוצאה: 1.6333

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (7 / 6 ) + (6 / 5)
נקבל את התוצאה: 1.6905

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (8 / 7 ) + (7 / 6)
נקבל את התוצאה: 1.7321

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (9 / 8 ) + (8 / 7)
נקבל את התוצאה: 1.7639

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (10 / 9 ) + (9 / 8)
נקבל את התוצאה: 1.7889

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (11 / 10 ) + (10 / 9)
נקבל את התוצאה: 1.8091

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (12 / 11 ) + (11 / 10)
נקבל את התוצאה: 1.8258

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (13 / 12 ) + (12 / 11)
נקבל את התוצאה: 1.8397

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (14 / 13 ) + (13 / 12)
נקבל את התוצאה: 1.8516

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (15 / 14 ) + (14 / 13)
נקבל את התוצאה: 1.8619

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (16 / 15 ) + (15 / 14)
נקבל את התוצאה: 1.8708

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (17 / 16 ) + (16 / 15)
נקבל את התוצאה: 1.8787

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (18 / 17 ) + (17 / 16)
נקבל את התוצאה: 1.8856

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (19 / 18 ) + (18 / 17)
נקבל את התוצאה: 1.8918

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (20 / 19 ) + (19 / 18)
נקבל את התוצאה: 1.8974

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (21 / 20 ) + (20 / 19)
נקבל את התוצאה: 1.9024

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (22 / 21 ) + (21 / 20)
נקבל את התוצאה: 1.9069

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (23 / 22 ) + (22 / 21)
נקבל את התוצאה: 1.9111

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (24 / 23 ) + (23 / 22)
נקבל את התוצאה: 1.9149

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (25 / 24 ) + (24 / 23)
נקבל את התוצאה: 1.9183

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (26 / 25 ) + (25 / 24)
נקבל את התוצאה: 1.9215

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (27 / 26 ) + (26 / 25)
נקבל את התוצאה: 1.9245

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (28 / 27 ) + (27 / 26)
נקבל את התוצאה: 1.9272

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (29 / 28 ) + (28 / 27)
נקבל את התוצאה: 1.9298

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (30 / 29 ) + (29 / 28)
נקבל את התוצאה: 1.9322

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (31 / 30 ) + (30 / 29)
נקבל את התוצאה: 1.9344

אם נחבר באמצעות מחשבון חיבור שברים את שני השברים הבאים: (32 / 31 ) + (31 / 30)
נקבל את התוצאה: 1.9365

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title