חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון מרחק בין שתי נקודות

מחשבון מרחק בין שתי נקודות

המחשבון מאפשר למצוא את המרחק בין שתי נקודות

הכוונה במרחק בין שתי נקודות הנה למציאת גודל הקטע שמחבר בין שתי הנקודות.

אם ידוע שיעורן של שתי הנקודות, אזי ניתן לחשב את המרחק ביניהן באמצעות הנוסחא הבאה:

מסמנים את הנקודות ב-1 ו-2 ואת המרחק באות D, ולפי הנוסחא:

d=√((x1-x2)2+(y1-y2)2)

נהוג גם לרשום זאת ללא השורש כך:

d2= (x1-x2)2+(y1-y2)2מחשבון מרחק בין שתי נקודות
Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title