חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון עלות משתנה ממוצעת

מחשבון עלות משתנה ממוצעת

מחשבון עלות משתנה ממוצעת - The Average Veriable Cost (AVC) Calculator - מאפשר לחשב את העלות המשתנה הממוצעת.

בכלכלה, עלות משתנה ממוצעת מוגדרת כיחס בין עלות הייצור המשתנה (Variable costs of production (VC)) ובין מספר היחידות המיוצרות (the quantity (Q) of output produced). עלויות קבועות הינן אותן עלויות שיש להוציא אותן, ללא קשר למספר היחידות המיוצרות.

עלות משתנה יכולה להיות עלות העבודה או החומרים

העלות המשתנה הממוצעת שווה ל:

AVC = VC / QHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title