חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

איך מחשבים רווח מקסימלי של מונופול

חישוב רווח מקסימלי של מונופול
תחילה נמצא את פונקצית הביקוש שרואה המונופול. לצורך הדוגמא, נשתמש בפונקציה הבאה: P =50 - 0.005 Q
על מנת למצוא את הכמות והמחיר שממקסמים את הרווח, עלינו למצוא את פונקצית הפידיון הכולל, על ידי הכפלת פונצקית הביקוש בכמות (Q)
פונקצית הפידיון הכולל (Total Revenue): TR =50 Q - 0.005 Q2
בשלב הבא עלינו למצוא את פונקצית הפידיון השולי, על ידי גזירת פונקצית הפידיון הכולל, ביחס לכמות
פונקצית הפידיון השולי (Marginal Revenue): MR = dTR/dQ = 50 - 2x0.005 Q = 50 - 0.01 Q
בשלב השלישי נמצא את פונקצית העלות השולית, על ידי גזירת פונקצית סך העלות, ביחס לכמות. לצורך הדוגמא - נשתמש בפונקצית סך העלות הבאה:
פונקצית סך העלויות (Total Cost): TC =12,000 + 20 Q + 0.0025 Q2
פונקצית העלות השולית (Marginal Cost): MC = dTC/dQ = 20 + 2x0.0025 Q = 20 + 0.005 Q
כיוון שהמונופול ממקסם את הרווחים, כאשר הפידיון השולי, שווה לפידיון השולי, בשלב הרביעי נשווה את הפידיון השולי עם העלות השולית
מציאת הכמות בה הפידיון השולי = העלות השולית: MR=MC50 - 0.01 Q = 20 + 0.005 Q
30 = 0.015 Q
Q = 2000
מציאת המחיר: P =50 - 0.005 x 2000 = 40


מסקנה: המונופול ממקסם את הרווח כאשר הכמות הינה 2,000 יחידות, ואילו המחיר - 40.00 ש"ח


מחשבון רווח של מונופול

מונופול מוגדר כמוכר יחיד.

ההבדל בין פירמה תחרותית ובין מונופול הינו שפירמה תחרותית רואה לפניה עקומת ביקוש גמישה לחלוטין במחיר שיווי המשקל (גמישות אינסופית).

המונופול רואה לפניו עקומת ביקוש יורדת משמאל לימין (ביקוש השוק).

מחשבון רווח מונופול מאפשר לחשב את הרווח של המונופול, בהינתן המחיר.P = - Q

TC = + Q + Q2Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title