חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון רווח מקסימלי של מונופול

מחשבון רווח של מונופול

מונופול מוגדר כמוכר יחיד.

ההבדל בין פירמה תחרותית ובין מונופול הינו שפירמה תחרותית רואה לפניה עקומת ביקוש גמישה לחלוטין במחיר שיווי המשקל (גמישות אינסופית).

המונופול רואה לפניו עקומת ביקוש יורדת משמאל לימין (ביקוש השוק).

מחשבון רווח מונופול מאפשר לחשב את הרווח של המונופול, בהינתן המחיר.P = - Q

TC = + Q + Q2Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title