חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון עלות קבועה ממוצעת (AFC)

מחשבון עלות קבועה ממוצעת (AFC)

מחשבון עלות קבועה ממוצעת - The Average Fixed Cost (AFC) Calculator - מאפשר לחשב את העלות הקבועה הממוצעת.

בכלכלה, עלות קבועה ממוצעת מוגדרת כיחס בין עלות הייצור הקבועה (fixed costs of production (FC)) ובין מספר היחידות המיוצרות (the quantity (Q) of output produced). עלויות קבועות הינן אותן עלויות שיש להוציא אותן, ללא קשר למספר היחידות המיוצרות.

העלות הקבועה הממוצעת שווה ל:

AFC = FC / QHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title