חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)

מחשבון תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)

מחשבון תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) מאפשר לחשב את התוצר המקומי הגולמי של מדינה.

תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) הוא מונח כלכלי המציין מדידה של הערך הכולל של הסחורות (מוצרים) והשירותים שיוצרו בשטח טריטוריאלי מסוים (לרוב מדובר על מדינה) במהלך תקופה נתונה (לרוב מדובר על שנה), לפני הפחתת הבלאי. נתונים אלו מבוטאים במונחים של כסף.

התוצר המקומי הגולמי שווה ל:

צריכה פרטית + השקעה גולמית + צריכה ממשלתית + היצוא נטו של מוצרים ושירותים

או: צריכה פרטית + השקעה גולמית + צריכה ממשלתית + (יצוא - יבוא)

Gross Domestic Product = C + I + G + (X - M)

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title