חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון גמישות הביקוש של מוצר

מחשבון גמישות הביקוש של מוצר

מחשבון גמישות הביקוש של מוצר - Demand Elasticity -

מאפשר לחשב את גמישות הביקוש

גמישות הביקוש מתארת כיצד ישתנה הביקוש למוצר מסויים, כתוצאה משינוי במחירו.

לדוגמא, אם הביקוש למוצר מסויים, משתנה ב- 10% כתוצאה מעליית המחיר ב- 10%, גמישות הביקוש הינה 1 (10 / 10).

אם לעומת זאת, הביקוש למוצר מסויים משתנה ב- 5%, כתוצאה מעליית המחיר ב- 10%, גמישות הביקוש הינה 0.5 (10 / 5).%

%

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title