מחשבון הצמדה למדד

המחשבון מאפשר לבצע חישוב הצמדה למדד המחירים לצרכן, למדד תשומות הבניה ולמדד תפוקות התעשייה.

 

 

מחשבון הצמדה למדד

חישוב הצמדה למדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבניה ומדד תפוקות התעשייהיש להזין את המדד אליו ברצונך להצמיד את הסכום

ש"ח

יש להזין את הסכום אותו יש להצמיד/ / בחר תאריך

יש להזין את התאריך ממנו תבוצע ההצמדה/ / בחר תאריך

יש להזין את התאריך שעד אליו תבוצע ההצמדהיש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת אגורות: שתי נקודות עשרוניותיצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447