חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון הצמדה למדד

המחשבון מאפשר לבצע חישוב הצמדה למדד המחירים לצרכן, למדד תשומות הבניה ולמדד תפוקות התעשייה.

 

 

מחשבון הצמדה למדד

חישוב הצמדה למדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבניה ומדד תפוקות התעשייהיש להזין את המדד אליו ברצונך להצמיד את הסכום

ש"ח

יש להזין את הסכום אותו יש להצמיד/ / בחר תאריך

יש להזין את התאריך ממנו תבוצע ההצמדה/ / בחר תאריך

יש להזין את התאריך שעד אליו תבוצע ההצמדהיש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת אגורות: שתי נקודות עשרוניותHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title