חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון מס ערך מוסף

מס ערך מוסף (מע"מ) הינו מס המוטל המוטל על צריכה ומהווה חלק אינטגרלי ממערכות מיסוי במדינות רבות בעולם, ובכלל זה בישראל.

 (לצפייה בטבלת שיעור מס ערך מוסף).

 

המחשבון מאפשר לחשב את מס ערך מוסף על סכומי עסקאות, תוך התחשבות בשיעורי המס ששררו בתאריכים שונים.

 

 

  מחשבון מס ערך מוסף

מחשבון מס ערך מוסף

מחשבון מס ערך מוסף

המחשבון מאפשר לחשב את מס ערך מוסף על סכומי עסקאות, תוך התחשבות בשיעורי המס ששררו בתאריכים שונים

  • ש"ח

    יש להזין אתסכום העסקה בש"ח

  • / / בחר תאריך

    יש להזין את התאריך בו יבוצע החישוב

  • יש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת אגורות: שתי נקודות עשרוניות

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title