חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון נקודת איזון

מחשבון נקודת איזון

נקודת איזון הינה היקף המכירות המכסות את ההוצאות (הקבועות והמשתנות של העסק)

בנקודת האיזון הרווח של הפירמה שווה בדיוק ל-0יש להזין את מספר היחידות שנמכרוש"חש"ח

ש"ח

ש"ח

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title