חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון ניכיון שיקים

המחשבון מאפשר לחשב את הסכום שיתקבל בעת ניכיון שיק. במסגרת ניכיון השיק ניתנת הלוואה, בה נגבים מראש הריבית והעמלה.

 

 

 


מחשבון ניכיון שיק

המחשבון מאפשר לחשב את הסכום שיתקבל בעת ניכיון שיק. במסגרת ניכיון השיק ניתנת הלוואה, בה נגבים מראש הריבית והעמלה./ / בחר תאריך

יש להזין את תאריך הניכיון/ / בחר תאריך

יש להזין את תאריך הפירעוןש"ח

יש להזין את סכום השיק%

ש"ח

יש להזין את גובה העמלה הנגבית בעת ניכיון השיקיש לבחור את מספר הימים בשנה, לצורך החישוביש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת אגורות: שתי נקודות עשרוניות
Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title