חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון מגן מס

מחשבון מגן מס

מחשבון מגן מס מאפשר לחשב את מגן המס

מגן המס הינו סכום המס שחסכה החברה, ואשר נובע מהפחת השנתי, שרושמת החברה בגין רכוש קבוע

לדוגמא, אם הפחת השנתי הינו 100,000 ש"ח, ושיעור המס הינו 25%, החברה חוסכת 25,000 ש"ח בגין תשלומי המס, כתוצאה מכך שיש לה הוצאה שנתית בגובה 100,000 ש"ח (בגין פחת שנתי על הרכוש הקבוע)

מגן המס מחושב על ידי מכפלת שיעור המס בפחת השנתיש"ח

%יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447