חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון רווח מטרה

מחשבון רווח מטרה

מחשבון רווח מבוקש משמש לחישוב מספר היחידות שעל הפירמה למכור, כדי להגיע לרמת רווח מבוקש (רווח מטרה).

הנתונים שיש להזין במחשבון הינם - הרווח המבוקש, ההוצאות הקבועות, ההוצאות המשתנות (ליחידה) ומחיר המכירה (ליחידה).

הנוסחאות הרלבנטיות הינן:

Profit = Number of units x (Per unit sales price-Per unit variable expenses) - Total fixed expenses
=> Number of units = (Profit + Total fixed expenses) / (Per unit sales price - Per unit variable expenses)

כאשר:

רווח המטרה / הרווח המבוקש: הרווח שהפירמה רוצה להרוויח בתקופת זמן נתונה.

סך הכל הוצאות קבועות: ההוצאות הקבועות שיש לפירמה במהלך תקופת הזמן הרלבנטית.

הוצאות משתנות ליחידה: ההוצאות שעל הפירמה להוציא על מנת לייצר ולמכור יחידה אחת מהמוצר. ההוצאות המשתנות מכונות כך משום שהן משתנות עם היקף היצור והמכירה של הפירמה.

מחיר המכירה ליחידה: המחיר שבו הפירמה מוכר את המוצר ללקוחות שלה.ש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title