מחשבון פחת קו ישר

מחשבון פחת קו ישר

פחת הוא הירידה בשוויו של נכס על פני תקופת הבעלות עליו והשימוש בו, כתוצאה מתהליכי בלאי, שינויים טכנולוגיים והתיישנות. המונח משמש בתחומי הכלכלה, החשבונאות, המימון, השמאות והמיסוי, ולמטרות שונות נעשה שימוש בשיטות אומדן שונות לשיערוכו.

פחת קו ישר הינו שיטת פחת לפיה כל שנה ערך הנכס קטן בשיעור קבועש"ח

יש להזין את עלות הנכסשנים

יש להזין את מספר השנים שישמש הנכסש"ח

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447