חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון פחת קו ישר

מחשבון פחת קו ישר

פחת הוא הירידה בשוויו של נכס על פני תקופת הבעלות עליו והשימוש בו, כתוצאה מתהליכי בלאי, שינויים טכנולוגיים והתיישנות. המונח משמש בתחומי הכלכלה, החשבונאות, המימון, השמאות והמיסוי, ולמטרות שונות נעשה שימוש בשיטות אומדן שונות לשיערוכו.

פחת קו ישר הינו שיטת פחת לפיה כל שנה ערך הנכס קטן בשיעור קבוע



ש"ח

יש להזין את עלות הנכס



שנים

יש להזין את מספר השנים שישמש הנכס



ש"ח





Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title