חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון פחת בשיטת סכום ספרות השנים

על פי שיטת סכום ספרות השנים, הפחת בשנים הראשונות גבוה יותר. המחשבון מאפשר לחשב את הפחת התקופתי, הפחת הנצבר, ועלות המופחתת  של הנכס.  

 

 

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title