חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון הצמדת קרן לריבית הפריים

מחשבון הצמדת קרן לריבית הפריים

המחשבון מאפשר לחשב את שווי החוב של קרן, הצמוד לריבית הפריים

ריבית הפריים (באנגלית: Prime Rate ובקיצור p או פ) היא ריבית המשמשת כבסיס לתמחור עסקאות כגון הלוואות, פיקדונות וכן הלאה, שנקבעת בידי הבנקים. בהלוואות, הגורם המלווה מוסיף על ריבית הפריים ריבית נוספת, אשר נהוג לכנות אותה "פריים פלוס". הריבית המתווספת לפריים עשויה להיות בהצמדה למדד או קבועה.ש"ח

יש להזין את גובה הקרן/ / בחר תאריך

יש להזין את התאריך ממנו יבוצע חישוב הריבית/ / בחר תאריך

יש להזין את התאריך שעד אליו יבוצע חישוב הריבית%

אם הקרן צמודה לריבית הפריים בתוספת ריבית מסויימת, יש להזין את % הריבית הנוספתיש להזין את צורת עיגול התוצאה שברצונך לבחור: שקלים שלמים: ללא נקודה עשרונית עשרות אגורות: נקודה עשרונית אחת אגורות: שתי נקודות עשרוניותHundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title