חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

שטח עיגול החסום בתוך ריבוע

מחשבון שטח גזרה של עיגול מאפשר לחשב את שטח הגזרה

 

 

 

 

 

מחשבון שטח עיגול החסום בתוך ריבוע

עיגול החסום בתוך ריבוע מאופיין בכך שהקוטר של העיגול יהיה שווה לאורך צלע הריבוע.

לחלופין, רדיוס העיגול שווה לחצי אורך הצלע של הריבוע

המחשבון מאפשר לחשב שטח עיגול החסום בתוך ריבוע

המחשבון מאפשר לחשב שטח עיגול, בהינתן הרדיוס שלו

שטח המעגל שווה ל: רדיוס x רדיוס x פאי (3.14159265)

שטח עיגול החסום בתוך ריבוע


ס"מ

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title