מחשבוני גליל

מחשבון שטח פנים של גליל

מחשבון שטח פנים של גליל מאפשר לחשב את שטח הפנים של גליל, בהינתן רדיוס בסיס הגליל וגובה הגליל.

שטח הפנים של הגליל שווה ל:

A = 2*π*r*(r+h) , where:A = שטח הפנים של הגליל

π = פאי

r = רדיוס בסיס הגליל

h = גובה הגלילס"מ

ס"מ

מחשבון גובה גליל, בהינתן נפח הגליל

מחשבון גובה גליל מאפשר לחשב את גובה הגליל, בהינתן רדיוס בסיס הגליל ונפח הגליל

המחשבון מתבסס על נוסחת נפח הגליל:

V = π*r*r*h , OR

h = V /(π*r*r) , whereV = נפח הגליל

π = פאי

r = רדיוס בסיס הגליל

h = גובה הגלילס"מ

סמ"ק

מחשבון שטח פני מעטפת של גליל

מחשבון שטח פני מעטפת של גליל מאפשר לחשב את שטח פני המעטפת של גליל (ללא שני הבסיסים), בהינתן רדיוס בסיס הגליל וגובה הגליל.

שטח פני המעטפת של הגליל שווה ל:

S = 2*π*r*h , כאשר:S = שטח פני המעטפת של הגליל

π = פאי

r = רדיוס בסיס הגליל

h = גובה הגלילס"מ

ס"מ

מחשבון נפח גליל

מחשבון נפח גליל מאפשר לחשב נפח גליל, בהינתן רדיוס בסיס החרוט וגובה החרוט.

נפח הגליל שווה למכפלת גובה החרוט, רדיוס בסיס החרוט בריבוע ופאיס"מ

ס"מ

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 1, וגובהו שווה ל- 1 הינו 3.14 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 2, וגובהו שווה ל- 2 הינו 25.13 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 3, וגובהו שווה ל- 3 הינו 84.82 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 4, וגובהו שווה ל- 4 הינו 201.06 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 5, וגובהו שווה ל- 5 הינו 392.70 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 6, וגובהו שווה ל- 6 הינו 678.58 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 7, וגובהו שווה ל- 7 הינו 1,077.57 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 8, וגובהו שווה ל- 8 הינו 1,608.50 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 9, וגובהו שווה ל- 9 הינו 2,290.22 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 10, וגובהו שווה ל- 10 הינו 3,141.59 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 11, וגובהו שווה ל- 11 הינו 4,181.46 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 12, וגובהו שווה ל- 12 הינו 5,428.67 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 13, וגובהו שווה ל- 13 הינו 6,902.08 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 14, וגובהו שווה ל- 14 הינו 8,620.53 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 15, וגובהו שווה ל- 15 הינו 10,602.88 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 16, וגובהו שווה ל- 16 הינו 12,867.96 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 17, וגובהו שווה ל- 17 הינו 15,434.64 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 18, וגובהו שווה ל- 18 הינו 18,321.77 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 19, וגובהו שווה ל- 19 הינו 21,548.18 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 20, וגובהו שווה ל- 20 הינו 25,132.74 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 21, וגובהו שווה ל- 21 הינו 29,094.29 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 22, וגובהו שווה ל- 22 הינו 33,451.68 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 23, וגובהו שווה ל- 23 הינו 38,223.76 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 24, וגובהו שווה ל- 24 הינו 43,429.38 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 25, וגובהו שווה ל- 25 הינו 49,087.39 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 26, וגובהו שווה ל- 26 הינו 55,216.63 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 27, וגובהו שווה ל- 27 הינו 61,835.97 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 28, וגובהו שווה ל- 28 הינו 68,964.24 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 29, וגובהו שווה ל- 29 הינו 76,620.30 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 30, וגובהו שווה ל- 30 הינו 84,823.00 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 31, וגובהו שווה ל- 31 הינו 93,591.19 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 32, וגובהו שווה ל- 32 הינו 102,943.71 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 33, וגובהו שווה ל- 33 הינו 112,899.42 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 34, וגובהו שווה ל- 34 הינו 123,477.16 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 35, וגובהו שווה ל- 35 הינו 134,695.79 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 36, וגובהו שווה ל- 36 הינו 146,574.15 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 37, וגובהו שווה ל- 37 הינו 159,131.09 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 38, וגובהו שווה ל- 38 הינו 172,385.47 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 39, וגובהו שווה ל- 39 הינו 186,356.13 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 40, וגובהו שווה ל- 40 הינו 201,061.93 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 41, וגובהו שווה ל- 41 הינו 216,521.71 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 42, וגובהו שווה ל- 42 הינו 232,754.32 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 43, וגובהו שווה ל- 43 הינו 249,778.61 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 44, וגובהו שווה ל- 44 הינו 267,613.43 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 45, וגובהו שווה ל- 45 הינו 286,277.63 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 46, וגובהו שווה ל- 46 הינו 305,790.06 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 47, וגובהו שווה ל- 47 הינו 326,169.57 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 48, וגובהו שווה ל- 48 הינו 347,435.01 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 49, וגובהו שווה ל- 49 הינו 369,605.23 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 50, וגובהו שווה ל- 50 הינו 392,699.08 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 51, וגובהו שווה ל- 51 הינו 416,735.41 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 52, וגובהו שווה ל- 52 הינו 441,733.06 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 53, וגובהו שווה ל- 53 הינו 467,710.89 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 54, וגובהו שווה ל- 54 הינו 494,687.75 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 55, וגובהו שווה ל- 55 הינו 522,682.48 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 56, וגובהו שווה ל- 56 הינו 551,713.94 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 57, וגובהו שווה ל- 57 הינו 581,800.97 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 58, וגובהו שווה ל- 58 הינו 612,962.43 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 59, וגובהו שווה ל- 59 הינו 645,217.16 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 60, וגובהו שווה ל- 60 הינו 678,584.01 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 61, וגובהו שווה ל- 61 הינו 713,081.84 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 62, וגובהו שווה ל- 62 הינו 748,729.49 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 63, וגובהו שווה ל- 63 הינו 785,545.82 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 64, וגובהו שווה ל- 64 הינו 823,549.66 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 65, וגובהו שווה ל- 65 הינו 862,759.88 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 66, וגובהו שווה ל- 66 הינו 903,195.32 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 67, וגובהו שווה ל- 67 הינו 944,874.83 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 68, וגובהו שווה ל- 68 הינו 987,817.26 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 69, וגובהו שווה ל- 69 הינו 1,032,041.46 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 70, וגובהו שווה ל- 70 הינו 1,077,566.28 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 71, וגובהו שווה ל- 71 הינו 1,124,410.57 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 72, וגובהו שווה ל- 72 הינו 1,172,593.17 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 73, וגובהו שווה ל- 73 הינו 1,222,132.95 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 74, וגובהו שווה ל- 74 הינו 1,273,048.74 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 75, וגובהו שווה ל- 75 הינו 1,325,359.40 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 76, וגובהו שווה ל- 76 הינו 1,379,083.78 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 77, וגובהו שווה ל- 77 הינו 1,434,240.72 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 78, וגובהו שווה ל- 78 הינו 1,490,849.08 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 79, וגובהו שווה ל- 79 הינו 1,548,927.70 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 80, וגובהו שווה ל- 80 הינו 1,608,495.44 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 81, וגובהו שווה ל- 81 הינו 1,669,571.14 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 82, וגובהו שווה ל- 82 הינו 1,732,173.66 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 83, וגובהו שווה ל- 83 הינו 1,796,321.84 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 84, וגובהו שווה ל- 84 הינו 1,862,034.53 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 85, וגובהו שווה ל- 85 הינו 1,929,330.59 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 86, וגובהו שווה ל- 86 הינו 1,998,228.86 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 87, וגובהו שווה ל- 87 הינו 2,068,748.19 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 88, וגובהו שווה ל- 88 הינו 2,140,907.43 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 89, וגובהו שווה ל- 89 הינו 2,214,725.43 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 90, וגובהו שווה ל- 90 הינו 2,290,221.04 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 91, וגובהו שווה ל- 91 הינו 2,367,413.12 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 92, וגובהו שווה ל- 92 הינו 2,446,320.50 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 93, וגובהו שווה ל- 93 הינו 2,526,962.04 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 94, וגובהו שווה ל- 94 הינו 2,609,356.59 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 95, וגובהו שווה ל- 95 הינו 2,693,523.00 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 96, וגובהו שווה ל- 96 הינו 2,779,480.12 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 97, וגובהו שווה ל- 97 הינו 2,867,246.79 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 98, וגובהו שווה ל- 98 הינו 2,956,841.87 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 99, וגובהו שווה ל- 99 הינו 3,048,284.21 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 100, וגובהו שווה ל- 100 הינו 3,141,592.65 סמ"ק

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447