חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שטח פני מעטפת של גליל

מחשבון שטח פני מעטפת של גליל

מחשבון שטח פני מעטפת של גליל מאפשר לחשב את שטח פני המעטפת של גליל (ללא שני הבסיסים), בהינתן רדיוס בסיס הגליל וגובה הגליל.

שטח פני המעטפת של הגליל שווה ל:

S = 2*π*r*h , כאשר:S = שטח פני המעטפת של הגליל

π = פאי

r = רדיוס בסיס הגליל

h = גובה הגלילס"מ

ס"מ

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title