חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון גובה גליל, בהינתן נפח הגליל

מחשבון גובה גליל, בהינתן נפח הגליל

מחשבון גובה גליל מאפשר לחשב את גובה הגליל, בהינתן רדיוס בסיס הגליל ונפח הגליל

המחשבון מתבסס על נוסחת נפח הגליל:

V = π*r*r*h , OR

h = V /(π*r*r) , whereV = נפח הגליל

π = פאי

r = רדיוס בסיס הגליל

h = גובה הגלילס"מ

סמ"ק

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title