חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון היקף משולש

מחשבון היקף משולש


מחשבון היקף משולש מאפשר לחשב את היקף המשולש

כדי לחשב את שטח המשולש, יש לסכום את אורכי כל הצלעות (שני השוקיים והבסיס של המשולש)


ס"מ
ס"מ
ס"מ


Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title