חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שטח משולש

מחשבון שטח משולש


מחשבון שטח משולש מאפשר לחשב את שטח המשולש

כדי לחשב את שטח המשולש, יש להכפיל אתאורך בסיס המשולש (b) בגובה המשולש (h) ולחלק ב- 2

½ × b × h

לדוגמא, אם אורך הבסיס (b) שווה 4 וגובה המשולש (h) שווה 6, שטח המשולש שווה 12:

b × h /2 = ½ × 4 × 6 = 12


ס"מ
ס"מ


Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title