חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון אורך אלכסון של מלבן

מחשבון אורך אלכסון של מלבן

מחשבון אורך אלכסון של מלבן מאפשר לחשב את אורך האלכסון של מלבן, בהינתן אורכי צלעות המלבןס"מ

ס"מ

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title