חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון משפט פיתגורס

מחשבון משפט פיתגורס

משפט פיתגורס הינו משפט המתייחס למשולש ישר זוית.

על פי משפט פיתגורס - אורך היתר של המשולש שווה לסכום ריבועי הצלעות האחרות של המשולש

ובסמינים

a^2 + b^2 = C^2

אם:

a = 3,

b = 4

C^2 = 25

=> C=5ס"מ

ס"מ

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title