מחשבון נפח גליל

מחשבון נפח גליל

מחשבון נפח גליל מאפשר לחשב נפח גליל, בהינתן רדיוס בסיס החרוט וגובה החרוט.

נפח הגליל שווה למכפלת גובה החרוט, רדיוס בסיס החרוט בריבוע ופאיס"מ

ס"מ

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 1, וגובהו שווה ל- 1 הינו 3.14 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 2, וגובהו שווה ל- 2 הינו 25.13 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 3, וגובהו שווה ל- 3 הינו 84.82 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 4, וגובהו שווה ל- 4 הינו 201.06 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 5, וגובהו שווה ל- 5 הינו 392.70 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 6, וגובהו שווה ל- 6 הינו 678.58 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 7, וגובהו שווה ל- 7 הינו 1,077.57 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 8, וגובהו שווה ל- 8 הינו 1,608.50 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 9, וגובהו שווה ל- 9 הינו 2,290.22 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 10, וגובהו שווה ל- 10 הינו 3,141.59 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 11, וגובהו שווה ל- 11 הינו 4,181.46 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 12, וגובהו שווה ל- 12 הינו 5,428.67 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 13, וגובהו שווה ל- 13 הינו 6,902.08 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 14, וגובהו שווה ל- 14 הינו 8,620.53 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 15, וגובהו שווה ל- 15 הינו 10,602.88 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 16, וגובהו שווה ל- 16 הינו 12,867.96 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 17, וגובהו שווה ל- 17 הינו 15,434.64 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 18, וגובהו שווה ל- 18 הינו 18,321.77 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 19, וגובהו שווה ל- 19 הינו 21,548.18 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 20, וגובהו שווה ל- 20 הינו 25,132.74 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 21, וגובהו שווה ל- 21 הינו 29,094.29 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 22, וגובהו שווה ל- 22 הינו 33,451.68 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 23, וגובהו שווה ל- 23 הינו 38,223.76 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 24, וגובהו שווה ל- 24 הינו 43,429.38 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 25, וגובהו שווה ל- 25 הינו 49,087.39 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 26, וגובהו שווה ל- 26 הינו 55,216.63 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 27, וגובהו שווה ל- 27 הינו 61,835.97 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 28, וגובהו שווה ל- 28 הינו 68,964.24 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 29, וגובהו שווה ל- 29 הינו 76,620.30 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 30, וגובהו שווה ל- 30 הינו 84,823.00 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 31, וגובהו שווה ל- 31 הינו 93,591.19 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 32, וגובהו שווה ל- 32 הינו 102,943.71 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 33, וגובהו שווה ל- 33 הינו 112,899.42 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 34, וגובהו שווה ל- 34 הינו 123,477.16 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 35, וגובהו שווה ל- 35 הינו 134,695.79 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 36, וגובהו שווה ל- 36 הינו 146,574.15 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 37, וגובהו שווה ל- 37 הינו 159,131.09 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 38, וגובהו שווה ל- 38 הינו 172,385.47 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 39, וגובהו שווה ל- 39 הינו 186,356.13 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 40, וגובהו שווה ל- 40 הינו 201,061.93 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 41, וגובהו שווה ל- 41 הינו 216,521.71 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 42, וגובהו שווה ל- 42 הינו 232,754.32 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 43, וגובהו שווה ל- 43 הינו 249,778.61 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 44, וגובהו שווה ל- 44 הינו 267,613.43 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 45, וגובהו שווה ל- 45 הינו 286,277.63 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 46, וגובהו שווה ל- 46 הינו 305,790.06 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 47, וגובהו שווה ל- 47 הינו 326,169.57 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 48, וגובהו שווה ל- 48 הינו 347,435.01 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 49, וגובהו שווה ל- 49 הינו 369,605.23 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 50, וגובהו שווה ל- 50 הינו 392,699.08 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 51, וגובהו שווה ל- 51 הינו 416,735.41 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 52, וגובהו שווה ל- 52 הינו 441,733.06 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 53, וגובהו שווה ל- 53 הינו 467,710.89 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 54, וגובהו שווה ל- 54 הינו 494,687.75 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 55, וגובהו שווה ל- 55 הינו 522,682.48 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 56, וגובהו שווה ל- 56 הינו 551,713.94 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 57, וגובהו שווה ל- 57 הינו 581,800.97 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 58, וגובהו שווה ל- 58 הינו 612,962.43 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 59, וגובהו שווה ל- 59 הינו 645,217.16 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 60, וגובהו שווה ל- 60 הינו 678,584.01 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 61, וגובהו שווה ל- 61 הינו 713,081.84 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 62, וגובהו שווה ל- 62 הינו 748,729.49 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 63, וגובהו שווה ל- 63 הינו 785,545.82 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 64, וגובהו שווה ל- 64 הינו 823,549.66 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 65, וגובהו שווה ל- 65 הינו 862,759.88 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 66, וגובהו שווה ל- 66 הינו 903,195.32 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 67, וגובהו שווה ל- 67 הינו 944,874.83 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 68, וגובהו שווה ל- 68 הינו 987,817.26 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 69, וגובהו שווה ל- 69 הינו 1,032,041.46 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 70, וגובהו שווה ל- 70 הינו 1,077,566.28 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 71, וגובהו שווה ל- 71 הינו 1,124,410.57 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 72, וגובהו שווה ל- 72 הינו 1,172,593.17 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 73, וגובהו שווה ל- 73 הינו 1,222,132.95 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 74, וגובהו שווה ל- 74 הינו 1,273,048.74 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 75, וגובהו שווה ל- 75 הינו 1,325,359.40 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 76, וגובהו שווה ל- 76 הינו 1,379,083.78 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 77, וגובהו שווה ל- 77 הינו 1,434,240.72 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 78, וגובהו שווה ל- 78 הינו 1,490,849.08 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 79, וגובהו שווה ל- 79 הינו 1,548,927.70 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 80, וגובהו שווה ל- 80 הינו 1,608,495.44 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 81, וגובהו שווה ל- 81 הינו 1,669,571.14 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 82, וגובהו שווה ל- 82 הינו 1,732,173.66 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 83, וגובהו שווה ל- 83 הינו 1,796,321.84 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 84, וגובהו שווה ל- 84 הינו 1,862,034.53 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 85, וגובהו שווה ל- 85 הינו 1,929,330.59 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 86, וגובהו שווה ל- 86 הינו 1,998,228.86 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 87, וגובהו שווה ל- 87 הינו 2,068,748.19 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 88, וגובהו שווה ל- 88 הינו 2,140,907.43 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 89, וגובהו שווה ל- 89 הינו 2,214,725.43 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 90, וגובהו שווה ל- 90 הינו 2,290,221.04 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 91, וגובהו שווה ל- 91 הינו 2,367,413.12 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 92, וגובהו שווה ל- 92 הינו 2,446,320.50 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 93, וגובהו שווה ל- 93 הינו 2,526,962.04 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 94, וגובהו שווה ל- 94 הינו 2,609,356.59 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 95, וגובהו שווה ל- 95 הינו 2,693,523.00 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 96, וגובהו שווה ל- 96 הינו 2,779,480.12 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 97, וגובהו שווה ל- 97 הינו 2,867,246.79 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 98, וגובהו שווה ל- 98 הינו 2,956,841.87 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 99, וגובהו שווה ל- 99 הינו 3,048,284.21 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 100, וגובהו שווה ל- 100 הינו 3,141,592.65 סמ"ק

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447