חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון נפח גליל

מחשבון נפח גליל

מחשבון נפח גליל מאפשר לחשב נפח גליל, בהינתן רדיוס בסיס החרוט וגובה החרוט.

נפח הגליל שווה למכפלת גובה החרוט, רדיוס בסיס החרוט בריבוע ופאיס"מ

ס"מ

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 1, וגובהו שווה ל- 1 הינו 3.14 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 2, וגובהו שווה ל- 2 הינו 25.13 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 3, וגובהו שווה ל- 3 הינו 84.82 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 4, וגובהו שווה ל- 4 הינו 201.06 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 5, וגובהו שווה ל- 5 הינו 392.70 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 6, וגובהו שווה ל- 6 הינו 678.58 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 7, וגובהו שווה ל- 7 הינו 1,077.57 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 8, וגובהו שווה ל- 8 הינו 1,608.50 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 9, וגובהו שווה ל- 9 הינו 2,290.22 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 10, וגובהו שווה ל- 10 הינו 3,141.59 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 11, וגובהו שווה ל- 11 הינו 4,181.46 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 12, וגובהו שווה ל- 12 הינו 5,428.67 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 13, וגובהו שווה ל- 13 הינו 6,902.08 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 14, וגובהו שווה ל- 14 הינו 8,620.53 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 15, וגובהו שווה ל- 15 הינו 10,602.88 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 16, וגובהו שווה ל- 16 הינו 12,867.96 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 17, וגובהו שווה ל- 17 הינו 15,434.64 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 18, וגובהו שווה ל- 18 הינו 18,321.77 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 19, וגובהו שווה ל- 19 הינו 21,548.18 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 20, וגובהו שווה ל- 20 הינו 25,132.74 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 21, וגובהו שווה ל- 21 הינו 29,094.29 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 22, וגובהו שווה ל- 22 הינו 33,451.68 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 23, וגובהו שווה ל- 23 הינו 38,223.76 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 24, וגובהו שווה ל- 24 הינו 43,429.38 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 25, וגובהו שווה ל- 25 הינו 49,087.39 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 26, וגובהו שווה ל- 26 הינו 55,216.63 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 27, וגובהו שווה ל- 27 הינו 61,835.97 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 28, וגובהו שווה ל- 28 הינו 68,964.24 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 29, וגובהו שווה ל- 29 הינו 76,620.30 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 30, וגובהו שווה ל- 30 הינו 84,823.00 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 31, וגובהו שווה ל- 31 הינו 93,591.19 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 32, וגובהו שווה ל- 32 הינו 102,943.71 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 33, וגובהו שווה ל- 33 הינו 112,899.42 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 34, וגובהו שווה ל- 34 הינו 123,477.16 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 35, וגובהו שווה ל- 35 הינו 134,695.79 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 36, וגובהו שווה ל- 36 הינו 146,574.15 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 37, וגובהו שווה ל- 37 הינו 159,131.09 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 38, וגובהו שווה ל- 38 הינו 172,385.47 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 39, וגובהו שווה ל- 39 הינו 186,356.13 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 40, וגובהו שווה ל- 40 הינו 201,061.93 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 41, וגובהו שווה ל- 41 הינו 216,521.71 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 42, וגובהו שווה ל- 42 הינו 232,754.32 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 43, וגובהו שווה ל- 43 הינו 249,778.61 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 44, וגובהו שווה ל- 44 הינו 267,613.43 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 45, וגובהו שווה ל- 45 הינו 286,277.63 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 46, וגובהו שווה ל- 46 הינו 305,790.06 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 47, וגובהו שווה ל- 47 הינו 326,169.57 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 48, וגובהו שווה ל- 48 הינו 347,435.01 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 49, וגובהו שווה ל- 49 הינו 369,605.23 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 50, וגובהו שווה ל- 50 הינו 392,699.08 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 51, וגובהו שווה ל- 51 הינו 416,735.41 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 52, וגובהו שווה ל- 52 הינו 441,733.06 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 53, וגובהו שווה ל- 53 הינו 467,710.89 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 54, וגובהו שווה ל- 54 הינו 494,687.75 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 55, וגובהו שווה ל- 55 הינו 522,682.48 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 56, וגובהו שווה ל- 56 הינו 551,713.94 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 57, וגובהו שווה ל- 57 הינו 581,800.97 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 58, וגובהו שווה ל- 58 הינו 612,962.43 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 59, וגובהו שווה ל- 59 הינו 645,217.16 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 60, וגובהו שווה ל- 60 הינו 678,584.01 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 61, וגובהו שווה ל- 61 הינו 713,081.84 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 62, וגובהו שווה ל- 62 הינו 748,729.49 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 63, וגובהו שווה ל- 63 הינו 785,545.82 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 64, וגובהו שווה ל- 64 הינו 823,549.66 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 65, וגובהו שווה ל- 65 הינו 862,759.88 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 66, וגובהו שווה ל- 66 הינו 903,195.32 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 67, וגובהו שווה ל- 67 הינו 944,874.83 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 68, וגובהו שווה ל- 68 הינו 987,817.26 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 69, וגובהו שווה ל- 69 הינו 1,032,041.46 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 70, וגובהו שווה ל- 70 הינו 1,077,566.28 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 71, וגובהו שווה ל- 71 הינו 1,124,410.57 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 72, וגובהו שווה ל- 72 הינו 1,172,593.17 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 73, וגובהו שווה ל- 73 הינו 1,222,132.95 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 74, וגובהו שווה ל- 74 הינו 1,273,048.74 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 75, וגובהו שווה ל- 75 הינו 1,325,359.40 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 76, וגובהו שווה ל- 76 הינו 1,379,083.78 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 77, וגובהו שווה ל- 77 הינו 1,434,240.72 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 78, וגובהו שווה ל- 78 הינו 1,490,849.08 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 79, וגובהו שווה ל- 79 הינו 1,548,927.70 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 80, וגובהו שווה ל- 80 הינו 1,608,495.44 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 81, וגובהו שווה ל- 81 הינו 1,669,571.14 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 82, וגובהו שווה ל- 82 הינו 1,732,173.66 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 83, וגובהו שווה ל- 83 הינו 1,796,321.84 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 84, וגובהו שווה ל- 84 הינו 1,862,034.53 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 85, וגובהו שווה ל- 85 הינו 1,929,330.59 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 86, וגובהו שווה ל- 86 הינו 1,998,228.86 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 87, וגובהו שווה ל- 87 הינו 2,068,748.19 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 88, וגובהו שווה ל- 88 הינו 2,140,907.43 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 89, וגובהו שווה ל- 89 הינו 2,214,725.43 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 90, וגובהו שווה ל- 90 הינו 2,290,221.04 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 91, וגובהו שווה ל- 91 הינו 2,367,413.12 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 92, וגובהו שווה ל- 92 הינו 2,446,320.50 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 93, וגובהו שווה ל- 93 הינו 2,526,962.04 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 94, וגובהו שווה ל- 94 הינו 2,609,356.59 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 95, וגובהו שווה ל- 95 הינו 2,693,523.00 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 96, וגובהו שווה ל- 96 הינו 2,779,480.12 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 97, וגובהו שווה ל- 97 הינו 2,867,246.79 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 98, וגובהו שווה ל- 98 הינו 2,956,841.87 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 99, וגובהו שווה ל- 99 הינו 3,048,284.21 סמ"ק

נפח הגליל שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 100, וגובהו שווה ל- 100 הינו 3,141,592.65 סמ"ק

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title