מחשבון נפח חרוט

מחשבון נפח חרוט

מחשבון נפח חרוט מאפשר לחשב נפח חרוט, בהינתן רדיוס בסיס החרוט וגובה החרוט.

נפח החרוט שווה למכפלת גובה החרוט, רדיוס בסיס החרוט בריבוע ושליש פאיס"מ

ס"מ

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 1, וגובהו שווה ל- 1 הינו 1.05 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 2, וגובהו שווה ל- 2 הינו 8.38 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 3, וגובהו שווה ל- 3 הינו 28.27 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 4, וגובהו שווה ל- 4 הינו 67.02 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 5, וגובהו שווה ל- 5 הינו 130.90 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 6, וגובהו שווה ל- 6 הינו 226.19 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 7, וגובהו שווה ל- 7 הינו 359.19 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 8, וגובהו שווה ל- 8 הינו 536.17 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 9, וגובהו שווה ל- 9 הינו 763.41 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 10, וגובהו שווה ל- 10 הינו 1,047.20 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 11, וגובהו שווה ל- 11 הינו 1,393.82 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 12, וגובהו שווה ל- 12 הינו 1,809.56 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 13, וגובהו שווה ל- 13 הינו 2,300.69 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 14, וגובהו שווה ל- 14 הינו 2,873.51 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 15, וגובהו שווה ל- 15 הינו 3,534.29 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 16, וגובהו שווה ל- 16 הינו 4,289.32 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 17, וגובהו שווה ל- 17 הינו 5,144.88 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 18, וגובהו שווה ל- 18 הינו 6,107.26 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 19, וגובהו שווה ל- 19 הינו 7,182.73 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 20, וגובהו שווה ל- 20 הינו 8,377.58 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 21, וגובהו שווה ל- 21 הינו 9,698.10 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 22, וגובהו שווה ל- 22 הינו 11,150.56 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 23, וגובהו שווה ל- 23 הינו 12,741.25 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 24, וגובהו שווה ל- 24 הינו 14,476.46 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 25, וגובהו שווה ל- 25 הינו 16,362.46 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 26, וגובהו שווה ל- 26 הינו 18,405.54 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 27, וגובהו שווה ל- 27 הינו 20,611.99 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 28, וגובהו שווה ל- 28 הינו 22,988.08 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 29, וגובהו שווה ל- 29 הינו 25,540.10 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 30, וגובהו שווה ל- 30 הינו 28,274.33 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 31, וגובהו שווה ל- 31 הינו 31,197.06 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 32, וגובהו שווה ל- 32 הינו 34,314.57 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 33, וגובהו שווה ל- 33 הינו 37,633.14 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 34, וגובהו שווה ל- 34 הינו 41,159.05 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 35, וגובהו שווה ל- 35 הינו 44,898.60 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 36, וגובהו שווה ל- 36 הינו 48,858.05 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 37, וגובהו שווה ל- 37 הינו 53,043.70 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 38, וגובהו שווה ל- 38 הינו 57,461.82 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 39, וגובהו שווה ל- 39 הינו 62,118.71 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 40, וגובהו שווה ל- 40 הינו 67,020.64 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 41, וגובהו שווה ל- 41 הינו 72,173.90 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 42, וגובהו שווה ל- 42 הינו 77,584.77 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 43, וגובהו שווה ל- 43 הינו 83,259.54 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 44, וגובהו שווה ל- 44 הינו 89,204.48 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 45, וגובהו שווה ל- 45 הינו 95,425.88 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 46, וגובהו שווה ל- 46 הינו 101,930.02 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 47, וגובהו שווה ל- 47 הינו 108,723.19 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 48, וגובהו שווה ל- 48 הינו 115,811.67 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 49, וגובהו שווה ל- 49 הינו 123,201.74 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 50, וגובהו שווה ל- 50 הינו 130,899.69 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 51, וגובהו שווה ל- 51 הינו 138,911.80 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 52, וגובהו שווה ל- 52 הינו 147,244.35 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 53, וגובהו שווה ל- 53 הינו 155,903.63 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 54, וגובהו שווה ל- 54 הינו 164,895.92 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 55, וגובהו שווה ל- 55 הינו 174,227.49 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 56, וגובהו שווה ל- 56 הינו 183,904.65 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 57, וגובהו שווה ל- 57 הינו 193,933.66 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 58, וגובהו שווה ל- 58 הינו 204,320.81 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 59, וגובהו שווה ל- 59 הינו 215,072.39 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 60, וגובהו שווה ל- 60 הינו 226,194.67 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 61, וגובהו שווה ל- 61 הינו 237,693.95 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 62, וגובהו שווה ל- 62 הינו 249,576.50 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 63, וגובהו שווה ל- 63 הינו 261,848.61 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 64, וגובהו שווה ל- 64 הינו 274,516.55 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 65, וגובהו שווה ל- 65 הינו 287,586.63 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 66, וגובהו שווה ל- 66 הינו 301,065.11 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 67, וגובהו שווה ל- 67 הינו 314,958.28 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 68, וגובהו שווה ל- 68 הינו 329,272.42 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 69, וגובהו שווה ל- 69 הינו 344,013.82 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 70, וגובהו שווה ל- 70 הינו 359,188.76 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 71, וגובהו שווה ל- 71 הינו 374,803.52 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 72, וגובהו שווה ל- 72 הינו 390,864.39 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 73, וגובהו שווה ל- 73 הינו 407,377.65 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 74, וגובהו שווה ל- 74 הינו 424,349.58 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 75, וגובהו שווה ל- 75 הינו 441,786.47 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 76, וגובהו שווה ל- 76 הינו 459,694.59 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 77, וגובהו שווה ל- 77 הינו 478,080.24 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 78, וגובהו שווה ל- 78 הינו 496,949.69 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 79, וגובהו שווה ל- 79 הינו 516,309.23 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 80, וגובהו שווה ל- 80 הינו 536,165.15 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 81, וגובהו שווה ל- 81 הינו 556,523.71 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 82, וגובהו שווה ל- 82 הינו 577,391.22 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 83, וגובהו שווה ל- 83 הינו 598,773.95 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 84, וגובהו שווה ל- 84 הינו 620,678.18 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 85, וגובהו שווה ל- 85 הינו 643,110.20 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 86, וגובהו שווה ל- 86 הינו 666,076.29 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 87, וגובהו שווה ל- 87 הינו 689,582.73 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 88, וגובהו שווה ל- 88 הינו 713,635.81 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 89, וגובהו שווה ל- 89 הינו 738,241.81 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 90, וגובהו שווה ל- 90 הינו 763,407.01 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 91, וגובהו שווה ל- 91 הינו 789,137.71 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 92, וגובהו שווה ל- 92 הינו 815,440.17 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 93, וגובהו שווה ל- 93 הינו 842,320.68 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 94, וגובהו שווה ל- 94 הינו 869,785.53 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 95, וגובהו שווה ל- 95 הינו 897,841.00 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 96, וגובהו שווה ל- 96 הינו 926,493.37 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 97, וגובהו שווה ל- 97 הינו 955,748.93 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 98, וגובהו שווה ל- 98 הינו 985,613.96 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 99, וגובהו שווה ל- 99 הינו 1,016,094.74 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 100, וגובהו שווה ל- 100 הינו 1,047,197.55 סמ"ק

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447