חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון נפח חרוט

מחשבון נפח חרוט

מחשבון נפח חרוט מאפשר לחשב נפח חרוט, בהינתן רדיוס בסיס החרוט וגובה החרוט.

נפח החרוט שווה למכפלת גובה החרוט, רדיוס בסיס החרוט בריבוע ושליש פאיס"מ

ס"מ

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 1, וגובהו שווה ל- 1 הינו 1.05 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 2, וגובהו שווה ל- 2 הינו 8.38 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 3, וגובהו שווה ל- 3 הינו 28.27 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 4, וגובהו שווה ל- 4 הינו 67.02 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 5, וגובהו שווה ל- 5 הינו 130.90 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 6, וגובהו שווה ל- 6 הינו 226.19 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 7, וגובהו שווה ל- 7 הינו 359.19 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 8, וגובהו שווה ל- 8 הינו 536.17 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 9, וגובהו שווה ל- 9 הינו 763.41 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 10, וגובהו שווה ל- 10 הינו 1,047.20 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 11, וגובהו שווה ל- 11 הינו 1,393.82 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 12, וגובהו שווה ל- 12 הינו 1,809.56 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 13, וגובהו שווה ל- 13 הינו 2,300.69 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 14, וגובהו שווה ל- 14 הינו 2,873.51 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 15, וגובהו שווה ל- 15 הינו 3,534.29 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 16, וגובהו שווה ל- 16 הינו 4,289.32 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 17, וגובהו שווה ל- 17 הינו 5,144.88 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 18, וגובהו שווה ל- 18 הינו 6,107.26 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 19, וגובהו שווה ל- 19 הינו 7,182.73 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 20, וגובהו שווה ל- 20 הינו 8,377.58 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 21, וגובהו שווה ל- 21 הינו 9,698.10 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 22, וגובהו שווה ל- 22 הינו 11,150.56 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 23, וגובהו שווה ל- 23 הינו 12,741.25 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 24, וגובהו שווה ל- 24 הינו 14,476.46 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 25, וגובהו שווה ל- 25 הינו 16,362.46 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 26, וגובהו שווה ל- 26 הינו 18,405.54 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 27, וגובהו שווה ל- 27 הינו 20,611.99 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 28, וגובהו שווה ל- 28 הינו 22,988.08 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 29, וגובהו שווה ל- 29 הינו 25,540.10 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 30, וגובהו שווה ל- 30 הינו 28,274.33 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 31, וגובהו שווה ל- 31 הינו 31,197.06 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 32, וגובהו שווה ל- 32 הינו 34,314.57 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 33, וגובהו שווה ל- 33 הינו 37,633.14 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 34, וגובהו שווה ל- 34 הינו 41,159.05 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 35, וגובהו שווה ל- 35 הינו 44,898.60 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 36, וגובהו שווה ל- 36 הינו 48,858.05 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 37, וגובהו שווה ל- 37 הינו 53,043.70 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 38, וגובהו שווה ל- 38 הינו 57,461.82 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 39, וגובהו שווה ל- 39 הינו 62,118.71 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 40, וגובהו שווה ל- 40 הינו 67,020.64 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 41, וגובהו שווה ל- 41 הינו 72,173.90 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 42, וגובהו שווה ל- 42 הינו 77,584.77 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 43, וגובהו שווה ל- 43 הינו 83,259.54 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 44, וגובהו שווה ל- 44 הינו 89,204.48 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 45, וגובהו שווה ל- 45 הינו 95,425.88 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 46, וגובהו שווה ל- 46 הינו 101,930.02 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 47, וגובהו שווה ל- 47 הינו 108,723.19 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 48, וגובהו שווה ל- 48 הינו 115,811.67 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 49, וגובהו שווה ל- 49 הינו 123,201.74 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 50, וגובהו שווה ל- 50 הינו 130,899.69 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 51, וגובהו שווה ל- 51 הינו 138,911.80 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 52, וגובהו שווה ל- 52 הינו 147,244.35 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 53, וגובהו שווה ל- 53 הינו 155,903.63 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 54, וגובהו שווה ל- 54 הינו 164,895.92 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 55, וגובהו שווה ל- 55 הינו 174,227.49 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 56, וגובהו שווה ל- 56 הינו 183,904.65 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 57, וגובהו שווה ל- 57 הינו 193,933.66 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 58, וגובהו שווה ל- 58 הינו 204,320.81 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 59, וגובהו שווה ל- 59 הינו 215,072.39 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 60, וגובהו שווה ל- 60 הינו 226,194.67 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 61, וגובהו שווה ל- 61 הינו 237,693.95 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 62, וגובהו שווה ל- 62 הינו 249,576.50 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 63, וגובהו שווה ל- 63 הינו 261,848.61 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 64, וגובהו שווה ל- 64 הינו 274,516.55 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 65, וגובהו שווה ל- 65 הינו 287,586.63 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 66, וגובהו שווה ל- 66 הינו 301,065.11 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 67, וגובהו שווה ל- 67 הינו 314,958.28 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 68, וגובהו שווה ל- 68 הינו 329,272.42 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 69, וגובהו שווה ל- 69 הינו 344,013.82 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 70, וגובהו שווה ל- 70 הינו 359,188.76 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 71, וגובהו שווה ל- 71 הינו 374,803.52 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 72, וגובהו שווה ל- 72 הינו 390,864.39 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 73, וגובהו שווה ל- 73 הינו 407,377.65 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 74, וגובהו שווה ל- 74 הינו 424,349.58 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 75, וגובהו שווה ל- 75 הינו 441,786.47 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 76, וגובהו שווה ל- 76 הינו 459,694.59 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 77, וגובהו שווה ל- 77 הינו 478,080.24 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 78, וגובהו שווה ל- 78 הינו 496,949.69 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 79, וגובהו שווה ל- 79 הינו 516,309.23 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 80, וגובהו שווה ל- 80 הינו 536,165.15 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 81, וגובהו שווה ל- 81 הינו 556,523.71 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 82, וגובהו שווה ל- 82 הינו 577,391.22 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 83, וגובהו שווה ל- 83 הינו 598,773.95 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 84, וגובהו שווה ל- 84 הינו 620,678.18 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 85, וגובהו שווה ל- 85 הינו 643,110.20 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 86, וגובהו שווה ל- 86 הינו 666,076.29 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 87, וגובהו שווה ל- 87 הינו 689,582.73 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 88, וגובהו שווה ל- 88 הינו 713,635.81 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 89, וגובהו שווה ל- 89 הינו 738,241.81 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 90, וגובהו שווה ל- 90 הינו 763,407.01 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 91, וגובהו שווה ל- 91 הינו 789,137.71 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 92, וגובהו שווה ל- 92 הינו 815,440.17 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 93, וגובהו שווה ל- 93 הינו 842,320.68 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 94, וגובהו שווה ל- 94 הינו 869,785.53 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 95, וגובהו שווה ל- 95 הינו 897,841.00 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 96, וגובהו שווה ל- 96 הינו 926,493.37 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 97, וגובהו שווה ל- 97 הינו 955,748.93 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 98, וגובהו שווה ל- 98 הינו 985,613.96 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 99, וגובהו שווה ל- 99 הינו 1,016,094.74 סמ"ק

נפח החרוט שרדיוס הבסיס שלו שווה ל- 100, וגובהו שווה ל- 100 הינו 1,047,197.55 סמ"ק

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title