חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון היקף מקבילית

מחשבון היקף מקבילית

מחשבון היקף מקבילית מאפשר לחשב היקף מקבילית, בהינתן אורך הבסיס ואורך הצלע של המקבילית.

היקף המקבילית שווה לסכום הבסיס והצלע כפול 2ס"מ

ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 1, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 1 הינו 4.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 2, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 2 הינו 8.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 3, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 3 הינו 12.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 4, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 4 הינו 16.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 5, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 5 הינו 20.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 6, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 6 הינו 24.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 7, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 7 הינו 28.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 8, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 8 הינו 32.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 9, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 9 הינו 36.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 10, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 10 הינו 40.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 11, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 11 הינו 44.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 12, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 12 הינו 48.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 13, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 13 הינו 52.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 14, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 14 הינו 56.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 15, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 15 הינו 60.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 16, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 16 הינו 64.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 17, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 17 הינו 68.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 18, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 18 הינו 72.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 19, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 19 הינו 76.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 20, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 20 הינו 80.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 21, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 21 הינו 84.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 22, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 22 הינו 88.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 23, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 23 הינו 92.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 24, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 24 הינו 96.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 25, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 25 הינו 100.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 26, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 26 הינו 104.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 27, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 27 הינו 108.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 28, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 28 הינו 112.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 29, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 29 הינו 116.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 30, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 30 הינו 120.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 31, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 31 הינו 124.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 32, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 32 הינו 128.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 33, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 33 הינו 132.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 34, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 34 הינו 136.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 35, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 35 הינו 140.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 36, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 36 הינו 144.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 37, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 37 הינו 148.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 38, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 38 הינו 152.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 39, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 39 הינו 156.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 40, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 40 הינו 160.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 41, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 41 הינו 164.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 42, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 42 הינו 168.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 43, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 43 הינו 172.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 44, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 44 הינו 176.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 45, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 45 הינו 180.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 46, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 46 הינו 184.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 47, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 47 הינו 188.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 48, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 48 הינו 192.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 49, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 49 הינו 196.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 50, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 50 הינו 200.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 51, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 51 הינו 204.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 52, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 52 הינו 208.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 53, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 53 הינו 212.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 54, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 54 הינו 216.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 55, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 55 הינו 220.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 56, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 56 הינו 224.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 57, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 57 הינו 228.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 58, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 58 הינו 232.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 59, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 59 הינו 236.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 60, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 60 הינו 240.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 61, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 61 הינו 244.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 62, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 62 הינו 248.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 63, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 63 הינו 252.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 64, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 64 הינו 256.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 65, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 65 הינו 260.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 66, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 66 הינו 264.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 67, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 67 הינו 268.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 68, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 68 הינו 272.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 69, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 69 הינו 276.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 70, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 70 הינו 280.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 71, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 71 הינו 284.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 72, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 72 הינו 288.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 73, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 73 הינו 292.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 74, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 74 הינו 296.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 75, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 75 הינו 300.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 76, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 76 הינו 304.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 77, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 77 הינו 308.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 78, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 78 הינו 312.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 79, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 79 הינו 316.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 80, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 80 הינו 320.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 81, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 81 הינו 324.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 82, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 82 הינו 328.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 83, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 83 הינו 332.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 84, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 84 הינו 336.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 85, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 85 הינו 340.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 86, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 86 הינו 344.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 87, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 87 הינו 348.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 88, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 88 הינו 352.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 89, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 89 הינו 356.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 90, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 90 הינו 360.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 91, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 91 הינו 364.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 92, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 92 הינו 368.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 93, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 93 הינו 372.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 94, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 94 הינו 376.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 95, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 95 הינו 380.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 96, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 96 הינו 384.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 97, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 97 הינו 388.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 98, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 98 הינו 392.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 99, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 99 הינו 396.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 100, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 100 הינו 400.00 ס"מ

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title