מחשבון היקף מקבילית

מחשבון היקף מקבילית

מחשבון היקף מקבילית מאפשר לחשב היקף מקבילית, בהינתן אורך הבסיס ואורך הצלע של המקבילית.

היקף המקבילית שווה לסכום הבסיס והצלע כפול 2ס"מ

ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 1, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 1 הינו 4.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 2, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 2 הינו 8.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 3, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 3 הינו 12.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 4, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 4 הינו 16.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 5, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 5 הינו 20.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 6, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 6 הינו 24.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 7, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 7 הינו 28.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 8, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 8 הינו 32.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 9, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 9 הינו 36.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 10, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 10 הינו 40.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 11, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 11 הינו 44.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 12, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 12 הינו 48.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 13, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 13 הינו 52.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 14, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 14 הינו 56.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 15, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 15 הינו 60.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 16, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 16 הינו 64.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 17, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 17 הינו 68.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 18, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 18 הינו 72.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 19, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 19 הינו 76.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 20, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 20 הינו 80.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 21, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 21 הינו 84.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 22, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 22 הינו 88.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 23, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 23 הינו 92.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 24, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 24 הינו 96.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 25, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 25 הינו 100.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 26, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 26 הינו 104.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 27, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 27 הינו 108.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 28, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 28 הינו 112.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 29, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 29 הינו 116.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 30, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 30 הינו 120.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 31, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 31 הינו 124.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 32, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 32 הינו 128.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 33, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 33 הינו 132.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 34, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 34 הינו 136.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 35, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 35 הינו 140.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 36, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 36 הינו 144.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 37, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 37 הינו 148.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 38, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 38 הינו 152.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 39, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 39 הינו 156.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 40, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 40 הינו 160.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 41, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 41 הינו 164.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 42, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 42 הינו 168.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 43, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 43 הינו 172.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 44, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 44 הינו 176.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 45, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 45 הינו 180.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 46, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 46 הינו 184.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 47, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 47 הינו 188.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 48, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 48 הינו 192.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 49, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 49 הינו 196.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 50, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 50 הינו 200.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 51, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 51 הינו 204.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 52, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 52 הינו 208.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 53, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 53 הינו 212.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 54, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 54 הינו 216.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 55, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 55 הינו 220.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 56, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 56 הינו 224.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 57, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 57 הינו 228.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 58, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 58 הינו 232.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 59, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 59 הינו 236.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 60, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 60 הינו 240.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 61, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 61 הינו 244.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 62, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 62 הינו 248.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 63, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 63 הינו 252.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 64, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 64 הינו 256.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 65, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 65 הינו 260.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 66, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 66 הינו 264.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 67, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 67 הינו 268.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 68, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 68 הינו 272.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 69, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 69 הינו 276.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 70, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 70 הינו 280.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 71, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 71 הינו 284.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 72, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 72 הינו 288.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 73, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 73 הינו 292.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 74, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 74 הינו 296.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 75, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 75 הינו 300.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 76, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 76 הינו 304.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 77, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 77 הינו 308.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 78, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 78 הינו 312.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 79, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 79 הינו 316.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 80, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 80 הינו 320.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 81, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 81 הינו 324.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 82, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 82 הינו 328.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 83, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 83 הינו 332.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 84, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 84 הינו 336.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 85, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 85 הינו 340.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 86, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 86 הינו 344.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 87, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 87 הינו 348.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 88, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 88 הינו 352.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 89, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 89 הינו 356.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 90, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 90 הינו 360.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 91, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 91 הינו 364.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 92, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 92 הינו 368.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 93, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 93 הינו 372.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 94, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 94 הינו 376.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 95, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 95 הינו 380.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 96, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 96 הינו 384.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 97, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 97 הינו 388.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 98, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 98 הינו 392.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 99, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 99 הינו 396.00 ס"מ

היקף מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 100, ואורך צלע המקבילית שווה ל- 100 הינו 400.00 ס"מ

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447