חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שטח מקבילית

מחשבון שטח מקבילית

מחשבון שטח מקבילית מאפשר לחשב שטח מקבילית, בהינתן אורך הבסיס והגובה של המקבילית.

שטח המקבילית שווה לאורך צלעות הטרפז כפול גובה טרפזס"מ

ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 1, וגובה המקבילית שווה ל- 1 הינו 1.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 2, וגובה המקבילית שווה ל- 2 הינו 4.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 3, וגובה המקבילית שווה ל- 3 הינו 9.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 4, וגובה המקבילית שווה ל- 4 הינו 16.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 5, וגובה המקבילית שווה ל- 5 הינו 25.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 6, וגובה המקבילית שווה ל- 6 הינו 36.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 7, וגובה המקבילית שווה ל- 7 הינו 49.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 8, וגובה המקבילית שווה ל- 8 הינו 64.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 9, וגובה המקבילית שווה ל- 9 הינו 81.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 10, וגובה המקבילית שווה ל- 10 הינו 100.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 11, וגובה המקבילית שווה ל- 11 הינו 121.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 12, וגובה המקבילית שווה ל- 12 הינו 144.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 13, וגובה המקבילית שווה ל- 13 הינו 169.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 14, וגובה המקבילית שווה ל- 14 הינו 196.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 15, וגובה המקבילית שווה ל- 15 הינו 225.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 16, וגובה המקבילית שווה ל- 16 הינו 256.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 17, וגובה המקבילית שווה ל- 17 הינו 289.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 18, וגובה המקבילית שווה ל- 18 הינו 324.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 19, וגובה המקבילית שווה ל- 19 הינו 361.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 20, וגובה המקבילית שווה ל- 20 הינו 400.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 21, וגובה המקבילית שווה ל- 21 הינו 441.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 22, וגובה המקבילית שווה ל- 22 הינו 484.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 23, וגובה המקבילית שווה ל- 23 הינו 529.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 24, וגובה המקבילית שווה ל- 24 הינו 576.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 25, וגובה המקבילית שווה ל- 25 הינו 625.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 26, וגובה המקבילית שווה ל- 26 הינו 676.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 27, וגובה המקבילית שווה ל- 27 הינו 729.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 28, וגובה המקבילית שווה ל- 28 הינו 784.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 29, וגובה המקבילית שווה ל- 29 הינו 841.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 30, וגובה המקבילית שווה ל- 30 הינו 900.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 31, וגובה המקבילית שווה ל- 31 הינו 961.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 32, וגובה המקבילית שווה ל- 32 הינו 1,024.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 33, וגובה המקבילית שווה ל- 33 הינו 1,089.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 34, וגובה המקבילית שווה ל- 34 הינו 1,156.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 35, וגובה המקבילית שווה ל- 35 הינו 1,225.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 36, וגובה המקבילית שווה ל- 36 הינו 1,296.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 37, וגובה המקבילית שווה ל- 37 הינו 1,369.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 38, וגובה המקבילית שווה ל- 38 הינו 1,444.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 39, וגובה המקבילית שווה ל- 39 הינו 1,521.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 40, וגובה המקבילית שווה ל- 40 הינו 1,600.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 41, וגובה המקבילית שווה ל- 41 הינו 1,681.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 42, וגובה המקבילית שווה ל- 42 הינו 1,764.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 43, וגובה המקבילית שווה ל- 43 הינו 1,849.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 44, וגובה המקבילית שווה ל- 44 הינו 1,936.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 45, וגובה המקבילית שווה ל- 45 הינו 2,025.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 46, וגובה המקבילית שווה ל- 46 הינו 2,116.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 47, וגובה המקבילית שווה ל- 47 הינו 2,209.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 48, וגובה המקבילית שווה ל- 48 הינו 2,304.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 49, וגובה המקבילית שווה ל- 49 הינו 2,401.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 50, וגובה המקבילית שווה ל- 50 הינו 2,500.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 51, וגובה המקבילית שווה ל- 51 הינו 2,601.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 52, וגובה המקבילית שווה ל- 52 הינו 2,704.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 53, וגובה המקבילית שווה ל- 53 הינו 2,809.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 54, וגובה המקבילית שווה ל- 54 הינו 2,916.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 55, וגובה המקבילית שווה ל- 55 הינו 3,025.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 56, וגובה המקבילית שווה ל- 56 הינו 3,136.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 57, וגובה המקבילית שווה ל- 57 הינו 3,249.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 58, וגובה המקבילית שווה ל- 58 הינו 3,364.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 59, וגובה המקבילית שווה ל- 59 הינו 3,481.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 60, וגובה המקבילית שווה ל- 60 הינו 3,600.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 61, וגובה המקבילית שווה ל- 61 הינו 3,721.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 62, וגובה המקבילית שווה ל- 62 הינו 3,844.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 63, וגובה המקבילית שווה ל- 63 הינו 3,969.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 64, וגובה המקבילית שווה ל- 64 הינו 4,096.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 65, וגובה המקבילית שווה ל- 65 הינו 4,225.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 66, וגובה המקבילית שווה ל- 66 הינו 4,356.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 67, וגובה המקבילית שווה ל- 67 הינו 4,489.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 68, וגובה המקבילית שווה ל- 68 הינו 4,624.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 69, וגובה המקבילית שווה ל- 69 הינו 4,761.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 70, וגובה המקבילית שווה ל- 70 הינו 4,900.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 71, וגובה המקבילית שווה ל- 71 הינו 5,041.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 72, וגובה המקבילית שווה ל- 72 הינו 5,184.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 73, וגובה המקבילית שווה ל- 73 הינו 5,329.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 74, וגובה המקבילית שווה ל- 74 הינו 5,476.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 75, וגובה המקבילית שווה ל- 75 הינו 5,625.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 76, וגובה המקבילית שווה ל- 76 הינו 5,776.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 77, וגובה המקבילית שווה ל- 77 הינו 5,929.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 78, וגובה המקבילית שווה ל- 78 הינו 6,084.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 79, וגובה המקבילית שווה ל- 79 הינו 6,241.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 80, וגובה המקבילית שווה ל- 80 הינו 6,400.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 81, וגובה המקבילית שווה ל- 81 הינו 6,561.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 82, וגובה המקבילית שווה ל- 82 הינו 6,724.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 83, וגובה המקבילית שווה ל- 83 הינו 6,889.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 84, וגובה המקבילית שווה ל- 84 הינו 7,056.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 85, וגובה המקבילית שווה ל- 85 הינו 7,225.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 86, וגובה המקבילית שווה ל- 86 הינו 7,396.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 87, וגובה המקבילית שווה ל- 87 הינו 7,569.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 88, וגובה המקבילית שווה ל- 88 הינו 7,744.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 89, וגובה המקבילית שווה ל- 89 הינו 7,921.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 90, וגובה המקבילית שווה ל- 90 הינו 8,100.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 91, וגובה המקבילית שווה ל- 91 הינו 8,281.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 92, וגובה המקבילית שווה ל- 92 הינו 8,464.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 93, וגובה המקבילית שווה ל- 93 הינו 8,649.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 94, וגובה המקבילית שווה ל- 94 הינו 8,836.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 95, וגובה המקבילית שווה ל- 95 הינו 9,025.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 96, וגובה המקבילית שווה ל- 96 הינו 9,216.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 97, וגובה המקבילית שווה ל- 97 הינו 9,409.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 98, וגובה המקבילית שווה ל- 98 הינו 9,604.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 99, וגובה המקבילית שווה ל- 99 הינו 9,801.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 100, וגובה המקבילית שווה ל- 100 הינו 10,000.00 ס"מ

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title