מחשבון שטח מקבילית

מחשבון שטח מקבילית

מחשבון שטח מקבילית מאפשר לחשב שטח מקבילית, בהינתן אורך הבסיס והגובה של המקבילית.

שטח המקבילית שווה לאורך צלעות הטרפז כפול גובה טרפזס"מ

ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 1, וגובה המקבילית שווה ל- 1 הינו 1.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 2, וגובה המקבילית שווה ל- 2 הינו 4.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 3, וגובה המקבילית שווה ל- 3 הינו 9.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 4, וגובה המקבילית שווה ל- 4 הינו 16.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 5, וגובה המקבילית שווה ל- 5 הינו 25.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 6, וגובה המקבילית שווה ל- 6 הינו 36.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 7, וגובה המקבילית שווה ל- 7 הינו 49.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 8, וגובה המקבילית שווה ל- 8 הינו 64.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 9, וגובה המקבילית שווה ל- 9 הינו 81.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 10, וגובה המקבילית שווה ל- 10 הינו 100.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 11, וגובה המקבילית שווה ל- 11 הינו 121.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 12, וגובה המקבילית שווה ל- 12 הינו 144.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 13, וגובה המקבילית שווה ל- 13 הינו 169.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 14, וגובה המקבילית שווה ל- 14 הינו 196.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 15, וגובה המקבילית שווה ל- 15 הינו 225.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 16, וגובה המקבילית שווה ל- 16 הינו 256.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 17, וגובה המקבילית שווה ל- 17 הינו 289.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 18, וגובה המקבילית שווה ל- 18 הינו 324.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 19, וגובה המקבילית שווה ל- 19 הינו 361.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 20, וגובה המקבילית שווה ל- 20 הינו 400.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 21, וגובה המקבילית שווה ל- 21 הינו 441.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 22, וגובה המקבילית שווה ל- 22 הינו 484.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 23, וגובה המקבילית שווה ל- 23 הינו 529.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 24, וגובה המקבילית שווה ל- 24 הינו 576.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 25, וגובה המקבילית שווה ל- 25 הינו 625.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 26, וגובה המקבילית שווה ל- 26 הינו 676.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 27, וגובה המקבילית שווה ל- 27 הינו 729.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 28, וגובה המקבילית שווה ל- 28 הינו 784.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 29, וגובה המקבילית שווה ל- 29 הינו 841.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 30, וגובה המקבילית שווה ל- 30 הינו 900.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 31, וגובה המקבילית שווה ל- 31 הינו 961.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 32, וגובה המקבילית שווה ל- 32 הינו 1,024.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 33, וגובה המקבילית שווה ל- 33 הינו 1,089.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 34, וגובה המקבילית שווה ל- 34 הינו 1,156.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 35, וגובה המקבילית שווה ל- 35 הינו 1,225.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 36, וגובה המקבילית שווה ל- 36 הינו 1,296.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 37, וגובה המקבילית שווה ל- 37 הינו 1,369.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 38, וגובה המקבילית שווה ל- 38 הינו 1,444.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 39, וגובה המקבילית שווה ל- 39 הינו 1,521.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 40, וגובה המקבילית שווה ל- 40 הינו 1,600.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 41, וגובה המקבילית שווה ל- 41 הינו 1,681.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 42, וגובה המקבילית שווה ל- 42 הינו 1,764.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 43, וגובה המקבילית שווה ל- 43 הינו 1,849.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 44, וגובה המקבילית שווה ל- 44 הינו 1,936.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 45, וגובה המקבילית שווה ל- 45 הינו 2,025.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 46, וגובה המקבילית שווה ל- 46 הינו 2,116.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 47, וגובה המקבילית שווה ל- 47 הינו 2,209.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 48, וגובה המקבילית שווה ל- 48 הינו 2,304.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 49, וגובה המקבילית שווה ל- 49 הינו 2,401.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 50, וגובה המקבילית שווה ל- 50 הינו 2,500.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 51, וגובה המקבילית שווה ל- 51 הינו 2,601.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 52, וגובה המקבילית שווה ל- 52 הינו 2,704.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 53, וגובה המקבילית שווה ל- 53 הינו 2,809.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 54, וגובה המקבילית שווה ל- 54 הינו 2,916.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 55, וגובה המקבילית שווה ל- 55 הינו 3,025.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 56, וגובה המקבילית שווה ל- 56 הינו 3,136.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 57, וגובה המקבילית שווה ל- 57 הינו 3,249.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 58, וגובה המקבילית שווה ל- 58 הינו 3,364.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 59, וגובה המקבילית שווה ל- 59 הינו 3,481.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 60, וגובה המקבילית שווה ל- 60 הינו 3,600.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 61, וגובה המקבילית שווה ל- 61 הינו 3,721.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 62, וגובה המקבילית שווה ל- 62 הינו 3,844.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 63, וגובה המקבילית שווה ל- 63 הינו 3,969.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 64, וגובה המקבילית שווה ל- 64 הינו 4,096.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 65, וגובה המקבילית שווה ל- 65 הינו 4,225.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 66, וגובה המקבילית שווה ל- 66 הינו 4,356.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 67, וגובה המקבילית שווה ל- 67 הינו 4,489.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 68, וגובה המקבילית שווה ל- 68 הינו 4,624.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 69, וגובה המקבילית שווה ל- 69 הינו 4,761.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 70, וגובה המקבילית שווה ל- 70 הינו 4,900.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 71, וגובה המקבילית שווה ל- 71 הינו 5,041.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 72, וגובה המקבילית שווה ל- 72 הינו 5,184.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 73, וגובה המקבילית שווה ל- 73 הינו 5,329.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 74, וגובה המקבילית שווה ל- 74 הינו 5,476.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 75, וגובה המקבילית שווה ל- 75 הינו 5,625.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 76, וגובה המקבילית שווה ל- 76 הינו 5,776.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 77, וגובה המקבילית שווה ל- 77 הינו 5,929.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 78, וגובה המקבילית שווה ל- 78 הינו 6,084.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 79, וגובה המקבילית שווה ל- 79 הינו 6,241.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 80, וגובה המקבילית שווה ל- 80 הינו 6,400.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 81, וגובה המקבילית שווה ל- 81 הינו 6,561.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 82, וגובה המקבילית שווה ל- 82 הינו 6,724.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 83, וגובה המקבילית שווה ל- 83 הינו 6,889.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 84, וגובה המקבילית שווה ל- 84 הינו 7,056.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 85, וגובה המקבילית שווה ל- 85 הינו 7,225.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 86, וגובה המקבילית שווה ל- 86 הינו 7,396.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 87, וגובה המקבילית שווה ל- 87 הינו 7,569.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 88, וגובה המקבילית שווה ל- 88 הינו 7,744.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 89, וגובה המקבילית שווה ל- 89 הינו 7,921.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 90, וגובה המקבילית שווה ל- 90 הינו 8,100.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 91, וגובה המקבילית שווה ל- 91 הינו 8,281.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 92, וגובה המקבילית שווה ל- 92 הינו 8,464.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 93, וגובה המקבילית שווה ל- 93 הינו 8,649.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 94, וגובה המקבילית שווה ל- 94 הינו 8,836.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 95, וגובה המקבילית שווה ל- 95 הינו 9,025.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 96, וגובה המקבילית שווה ל- 96 הינו 9,216.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 97, וגובה המקבילית שווה ל- 97 הינו 9,409.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 98, וגובה המקבילית שווה ל- 98 הינו 9,604.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 99, וגובה המקבילית שווה ל- 99 הינו 9,801.00 ס"מ

שטח מקבילית שאורך הבסיס שלה שווה ל- 100, וגובה המקבילית שווה ל- 100 הינו 10,000.00 ס"מ

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447