חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שטח פנים של קוביה

מחשבון שטח הפנים של קוביה

קוביה היא תיבה שכל פאותיה הן ריבועים

שטח פני הקוביה שווה ל: שטח כל פאות הקוביה, לרבות הבסיסים

שטח הפנים של הקוביה שווה ל: 6 x אורך הצלע בחזקת 2

אם אורך הצלע שווה ל- 10 ס"ר, הרי ששטח הפנים של הקובייה שווה ל- 406:

6 * 10 * 10

= 600ס"משטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 1= 6.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 2= 24.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 3= 54.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 4= 96.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 5= 150.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 6= 216.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 7= 294.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 8= 384.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 9= 486.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 10= 600.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 11= 726.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 12= 864.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 13= 1,014.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 14= 1,176.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 15= 1,350.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 16= 1,536.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 17= 1,734.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 18= 1,944.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 19= 2,166.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 20= 2,400.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 21= 2,646.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 22= 2,904.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 23= 3,174.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 24= 3,456.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 25= 3,750.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 26= 4,056.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 27= 4,374.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 28= 4,704.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 29= 5,046.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 30= 5,400.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 31= 5,766.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 32= 6,144.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 33= 6,534.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 34= 6,936.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 35= 7,350.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 36= 7,776.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 37= 8,214.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 38= 8,664.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 39= 9,126.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 40= 9,600.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 41= 10,086.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 42= 10,584.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 43= 11,094.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 44= 11,616.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 45= 12,150.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 46= 12,696.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 47= 13,254.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 48= 13,824.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 49= 14,406.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 50= 15,000.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 51= 15,606.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 52= 16,224.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 53= 16,854.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 54= 17,496.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 55= 18,150.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 56= 18,816.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 57= 19,494.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 58= 20,184.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 59= 20,886.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 60= 21,600.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 61= 22,326.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 62= 23,064.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 63= 23,814.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 64= 24,576.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 65= 25,350.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 66= 26,136.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 67= 26,934.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 68= 27,744.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 69= 28,566.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 70= 29,400.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 71= 30,246.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 72= 31,104.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 73= 31,974.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 74= 32,856.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 75= 33,750.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 76= 34,656.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 77= 35,574.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 78= 36,504.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 79= 37,446.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 80= 38,400.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 81= 39,366.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 82= 40,344.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 83= 41,334.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 84= 42,336.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 85= 43,350.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 86= 44,376.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 87= 45,414.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 88= 46,464.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 89= 47,526.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 90= 48,600.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 91= 49,686.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 92= 50,784.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 93= 51,894.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 94= 53,016.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 95= 54,150.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 96= 55,296.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 97= 56,454.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 98= 57,624.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 99= 58,806.00 סמ"ר

שטח הפנים של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 100= 60,000.00 סמ"ר

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title