חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שטח מעטפת של קוביה

מחשבון שטח מעטפת קוביה

קוביה היא תיבה שכל פאותיה הן ריבועים

מעטפת הקוביה מוגדרת כ: שטח כל פאות הקוביה, בלי הבסיסים

שטח מעטפת של הקוביה שווה ל: 4 x אורך הצלע בחזקת 2

אם אורך הצלע שווה ל- 10 ס"ר, הרי ששטח הפנים של הקובייה שווה ל- 400:

4 * 10 * 10

= 400ס"משטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 1= 4.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 2= 16.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 3= 36.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 4= 64.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 5= 100.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 6= 144.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 7= 196.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 8= 256.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 9= 324.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 10= 400.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 11= 484.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 12= 576.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 13= 676.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 14= 784.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 15= 900.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 16= 1,024.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 17= 1,156.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 18= 1,296.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 19= 1,444.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 20= 1,600.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 21= 1,764.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 22= 1,936.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 23= 2,116.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 24= 2,304.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 25= 2,500.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 26= 2,704.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 27= 2,916.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 28= 3,136.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 29= 3,364.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 30= 3,600.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 31= 3,844.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 32= 4,096.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 33= 4,356.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 34= 4,624.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 35= 4,900.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 36= 5,184.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 37= 5,476.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 38= 5,776.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 39= 6,084.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 40= 6,400.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 41= 6,724.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 42= 7,056.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 43= 7,396.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 44= 7,744.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 45= 8,100.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 46= 8,464.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 47= 8,836.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 48= 9,216.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 49= 9,604.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 50= 10,000.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 51= 10,404.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 52= 10,816.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 53= 11,236.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 54= 11,664.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 55= 12,100.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 56= 12,544.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 57= 12,996.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 58= 13,456.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 59= 13,924.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 60= 14,400.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 61= 14,884.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 62= 15,376.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 63= 15,876.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 64= 16,384.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 65= 16,900.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 66= 17,424.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 67= 17,956.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 68= 18,496.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 69= 19,044.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 70= 19,600.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 71= 20,164.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 72= 20,736.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 73= 21,316.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 74= 21,904.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 75= 22,500.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 76= 23,104.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 77= 23,716.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 78= 24,336.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 79= 24,964.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 80= 25,600.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 81= 26,244.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 82= 26,896.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 83= 27,556.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 84= 28,224.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 85= 28,900.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 86= 29,584.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 87= 30,276.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 88= 30,976.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 89= 31,684.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 90= 32,400.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 91= 33,124.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 92= 33,856.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 93= 34,596.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 94= 35,344.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 95= 36,100.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 96= 36,864.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 97= 37,636.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 98= 38,416.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 99= 39,204.00 סמ"ר

שטח המעטפת של קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 100= 40,000.00 סמ"ר

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title