חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון נפח קוביה

מחשבון נפח קוביה

קוביה היא תיבה שכל פאותיה הן ריבועים

נפח הקוביה שווה ל: אורך הצלע x רוחב הצלע x גובה הצלע

כיוון שהאורך, הרוחב והגובה שווים, הרי שנפח הקוביה שווה ל: אורך הצלע בחזקת 3ס"מנפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 1= 1.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 2= 8.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 3= 27.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 4= 64.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 5= 125.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 6= 216.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 7= 343.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 8= 512.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 9= 729.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 10= 1,000.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 11= 1,331.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 12= 1,728.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 13= 2,197.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 14= 2,744.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 15= 3,375.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 16= 4,096.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 17= 4,913.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 18= 5,832.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 19= 6,859.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 20= 8,000.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 21= 9,261.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 22= 10,648.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 23= 12,167.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 24= 13,824.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 25= 15,625.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 26= 17,576.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 27= 19,683.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 28= 21,952.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 29= 24,389.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 30= 27,000.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 31= 29,791.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 32= 32,768.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 33= 35,937.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 34= 39,304.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 35= 42,875.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 36= 46,656.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 37= 50,653.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 38= 54,872.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 39= 59,319.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 40= 64,000.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 41= 68,921.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 42= 74,088.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 43= 79,507.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 44= 85,184.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 45= 91,125.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 46= 97,336.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 47= 103,823.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 48= 110,592.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 49= 117,649.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 50= 125,000.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 51= 132,651.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 52= 140,608.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 53= 148,877.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 54= 157,464.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 55= 166,375.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 56= 175,616.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 57= 185,193.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 58= 195,112.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 59= 205,379.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 60= 216,000.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 61= 226,981.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 62= 238,328.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 63= 250,047.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 64= 262,144.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 65= 274,625.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 66= 287,496.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 67= 300,763.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 68= 314,432.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 69= 328,509.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 70= 343,000.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 71= 357,911.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 72= 373,248.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 73= 389,017.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 74= 405,224.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 75= 421,875.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 76= 438,976.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 77= 456,533.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 78= 474,552.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 79= 493,039.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 80= 512,000.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 81= 531,441.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 82= 551,368.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 83= 571,787.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 84= 592,704.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 85= 614,125.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 86= 636,056.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 87= 658,503.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 88= 681,472.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 89= 704,969.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 90= 729,000.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 91= 753,571.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 92= 778,688.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 93= 804,357.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 94= 830,584.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 95= 857,375.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 96= 884,736.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 97= 912,673.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 98= 941,192.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 99= 970,299.00 סמ"ק

נפח קוביה שאורך הצלע שלה שווה ל- 100= 1,000,000.00 סמ"ק

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title