חיפוש - קטגוריות
חיפוש - אנשי קשר
חיפוש - תוכן
חיפוש - מזיני חדשות
חיפוש - קישורי רשת

מחשבון שטח טרפז

מחשבון שטח טרפז

מחשבון שטח טרפז (Area of a trapezoid Calculator) מאפשר לחשב את שטח הטרפז, בהינתן אורכי שתי הצלעות והגובה.

שטח הטרפז שווה לסכום הצלעות המקבילות של הטרפז כפול גובה טרפזס"מ

ס"מ

ס"מ

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 1 ס"מ וגובהו שווה ל- 1 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 2 ס"מ וגובהו שווה ל- 2 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 3 ס"מ וגובהו שווה ל- 3 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 4 ס"מ וגובהו שווה ל- 4 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 5 ס"מ וגובהו שווה ל- 5 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 6 ס"מ וגובהו שווה ל- 6 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 7 ס"מ וגובהו שווה ל- 7 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 8 ס"מ וגובהו שווה ל- 8 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 9 ס"מ וגובהו שווה ל- 9 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 10 ס"מ וגובהו שווה ל- 10 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 11 ס"מ וגובהו שווה ל- 11 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 12 ס"מ וגובהו שווה ל- 12 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 13 ס"מ וגובהו שווה ל- 13 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 14 ס"מ וגובהו שווה ל- 14 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 15 ס"מ וגובהו שווה ל- 15 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 16 ס"מ וגובהו שווה ל- 16 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 17 ס"מ וגובהו שווה ל- 17 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 18 ס"מ וגובהו שווה ל- 18 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 19 ס"מ וגובהו שווה ל- 19 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 20 ס"מ וגובהו שווה ל- 20 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 21 ס"מ וגובהו שווה ל- 21 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 22 ס"מ וגובהו שווה ל- 22 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 23 ס"מ וגובהו שווה ל- 23 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 24 ס"מ וגובהו שווה ל- 24 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 25 ס"מ וגובהו שווה ל- 25 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 26 ס"מ וגובהו שווה ל- 26 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 27 ס"מ וגובהו שווה ל- 27 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 28 ס"מ וגובהו שווה ל- 28 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 29 ס"מ וגובהו שווה ל- 29 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 30 ס"מ וגובהו שווה ל- 30 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 31 ס"מ וגובהו שווה ל- 31 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 32 ס"מ וגובהו שווה ל- 32 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 33 ס"מ וגובהו שווה ל- 33 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 34 ס"מ וגובהו שווה ל- 34 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 35 ס"מ וגובהו שווה ל- 35 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 36 ס"מ וגובהו שווה ל- 36 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 37 ס"מ וגובהו שווה ל- 37 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 38 ס"מ וגובהו שווה ל- 38 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 39 ס"מ וגובהו שווה ל- 39 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 40 ס"מ וגובהו שווה ל- 40 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 41 ס"מ וגובהו שווה ל- 41 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 42 ס"מ וגובהו שווה ל- 42 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 43 ס"מ וגובהו שווה ל- 43 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 44 ס"מ וגובהו שווה ל- 44 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 45 ס"מ וגובהו שווה ל- 45 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 46 ס"מ וגובהו שווה ל- 46 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 47 ס"מ וגובהו שווה ל- 47 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 48 ס"מ וגובהו שווה ל- 48 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 49 ס"מ וגובהו שווה ל- 49 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 50 ס"מ וגובהו שווה ל- 50 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 51 ס"מ וגובהו שווה ל- 51 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 52 ס"מ וגובהו שווה ל- 52 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 53 ס"מ וגובהו שווה ל- 53 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 54 ס"מ וגובהו שווה ל- 54 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 55 ס"מ וגובהו שווה ל- 55 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 56 ס"מ וגובהו שווה ל- 56 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 57 ס"מ וגובהו שווה ל- 57 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 58 ס"מ וגובהו שווה ל- 58 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 59 ס"מ וגובהו שווה ל- 59 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 60 ס"מ וגובהו שווה ל- 60 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 61 ס"מ וגובהו שווה ל- 61 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 62 ס"מ וגובהו שווה ל- 62 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 63 ס"מ וגובהו שווה ל- 63 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 64 ס"מ וגובהו שווה ל- 64 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 65 ס"מ וגובהו שווה ל- 65 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 66 ס"מ וגובהו שווה ל- 66 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 67 ס"מ וגובהו שווה ל- 67 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 68 ס"מ וגובהו שווה ל- 68 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 69 ס"מ וגובהו שווה ל- 69 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 70 ס"מ וגובהו שווה ל- 70 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 71 ס"מ וגובהו שווה ל- 71 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 72 ס"מ וגובהו שווה ל- 72 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 73 ס"מ וגובהו שווה ל- 73 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 74 ס"מ וגובהו שווה ל- 74 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 75 ס"מ וגובהו שווה ל- 75 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 76 ס"מ וגובהו שווה ל- 76 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 77 ס"מ וגובהו שווה ל- 77 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 78 ס"מ וגובהו שווה ל- 78 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 79 ס"מ וגובהו שווה ל- 79 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 80 ס"מ וגובהו שווה ל- 80 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 81 ס"מ וגובהו שווה ל- 81 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 82 ס"מ וגובהו שווה ל- 82 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 83 ס"מ וגובהו שווה ל- 83 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 84 ס"מ וגובהו שווה ל- 84 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 85 ס"מ וגובהו שווה ל- 85 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 86 ס"מ וגובהו שווה ל- 86 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 87 ס"מ וגובהו שווה ל- 87 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 88 ס"מ וגובהו שווה ל- 88 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 89 ס"מ וגובהו שווה ל- 89 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 90 ס"מ וגובהו שווה ל- 90 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 91 ס"מ וגובהו שווה ל- 91 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 92 ס"מ וגובהו שווה ל- 92 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 93 ס"מ וגובהו שווה ל- 93 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 94 ס"מ וגובהו שווה ל- 94 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 95 ס"מ וגובהו שווה ל- 95 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 96 ס"מ וגובהו שווה ל- 96 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 97 ס"מ וגובהו שווה ל- 97 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 98 ס"מ וגובהו שווה ל- 98 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 99 ס"מ וגובהו שווה ל- 99 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 100 ס"מ וגובהו שווה ל- 100 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

Hundreds of Free online Calculators. To see the various calculators, press the relevant calculator's title