מחשבון שטח טרפז

מחשבון שטח טרפז

מחשבון שטח טרפז (Area of a trapezoid Calculator) מאפשר לחשב את שטח הטרפז, בהינתן אורכי שתי הצלעות והגובה.

שטח הטרפז שווה לסכום הצלעות המקבילות של הטרפז כפול גובה טרפזס"מ

ס"מ

ס"מ

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 1 ס"מ וגובהו שווה ל- 1 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 2 ס"מ וגובהו שווה ל- 2 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 3 ס"מ וגובהו שווה ל- 3 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 4 ס"מ וגובהו שווה ל- 4 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 5 ס"מ וגובהו שווה ל- 5 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 6 ס"מ וגובהו שווה ל- 6 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 7 ס"מ וגובהו שווה ל- 7 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 8 ס"מ וגובהו שווה ל- 8 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 9 ס"מ וגובהו שווה ל- 9 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 10 ס"מ וגובהו שווה ל- 10 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 11 ס"מ וגובהו שווה ל- 11 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 12 ס"מ וגובהו שווה ל- 12 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 13 ס"מ וגובהו שווה ל- 13 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 14 ס"מ וגובהו שווה ל- 14 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 15 ס"מ וגובהו שווה ל- 15 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 16 ס"מ וגובהו שווה ל- 16 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 17 ס"מ וגובהו שווה ל- 17 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 18 ס"מ וגובהו שווה ל- 18 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 19 ס"מ וגובהו שווה ל- 19 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 20 ס"מ וגובהו שווה ל- 20 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 21 ס"מ וגובהו שווה ל- 21 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 22 ס"מ וגובהו שווה ל- 22 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 23 ס"מ וגובהו שווה ל- 23 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 24 ס"מ וגובהו שווה ל- 24 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 25 ס"מ וגובהו שווה ל- 25 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 26 ס"מ וגובהו שווה ל- 26 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 27 ס"מ וגובהו שווה ל- 27 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 28 ס"מ וגובהו שווה ל- 28 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 29 ס"מ וגובהו שווה ל- 29 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 30 ס"מ וגובהו שווה ל- 30 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 31 ס"מ וגובהו שווה ל- 31 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 32 ס"מ וגובהו שווה ל- 32 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 33 ס"מ וגובהו שווה ל- 33 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 34 ס"מ וגובהו שווה ל- 34 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 35 ס"מ וגובהו שווה ל- 35 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 36 ס"מ וגובהו שווה ל- 36 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 37 ס"מ וגובהו שווה ל- 37 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 38 ס"מ וגובהו שווה ל- 38 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 39 ס"מ וגובהו שווה ל- 39 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 40 ס"מ וגובהו שווה ל- 40 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 41 ס"מ וגובהו שווה ל- 41 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 42 ס"מ וגובהו שווה ל- 42 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 43 ס"מ וגובהו שווה ל- 43 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 44 ס"מ וגובהו שווה ל- 44 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 45 ס"מ וגובהו שווה ל- 45 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 46 ס"מ וגובהו שווה ל- 46 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 47 ס"מ וגובהו שווה ל- 47 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 48 ס"מ וגובהו שווה ל- 48 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 49 ס"מ וגובהו שווה ל- 49 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 50 ס"מ וגובהו שווה ל- 50 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 51 ס"מ וגובהו שווה ל- 51 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 52 ס"מ וגובהו שווה ל- 52 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 53 ס"מ וגובהו שווה ל- 53 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 54 ס"מ וגובהו שווה ל- 54 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 55 ס"מ וגובהו שווה ל- 55 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 56 ס"מ וגובהו שווה ל- 56 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 57 ס"מ וגובהו שווה ל- 57 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 58 ס"מ וגובהו שווה ל- 58 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 59 ס"מ וגובהו שווה ל- 59 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 60 ס"מ וגובהו שווה ל- 60 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 61 ס"מ וגובהו שווה ל- 61 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 62 ס"מ וגובהו שווה ל- 62 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 63 ס"מ וגובהו שווה ל- 63 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 64 ס"מ וגובהו שווה ל- 64 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 65 ס"מ וגובהו שווה ל- 65 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 66 ס"מ וגובהו שווה ל- 66 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 67 ס"מ וגובהו שווה ל- 67 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 68 ס"מ וגובהו שווה ל- 68 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 69 ס"מ וגובהו שווה ל- 69 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 70 ס"מ וגובהו שווה ל- 70 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 71 ס"מ וגובהו שווה ל- 71 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 72 ס"מ וגובהו שווה ל- 72 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 73 ס"מ וגובהו שווה ל- 73 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 74 ס"מ וגובהו שווה ל- 74 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 75 ס"מ וגובהו שווה ל- 75 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 76 ס"מ וגובהו שווה ל- 76 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 77 ס"מ וגובהו שווה ל- 77 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 78 ס"מ וגובהו שווה ל- 78 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 79 ס"מ וגובהו שווה ל- 79 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 80 ס"מ וגובהו שווה ל- 80 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 81 ס"מ וגובהו שווה ל- 81 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 82 ס"מ וגובהו שווה ל- 82 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 83 ס"מ וגובהו שווה ל- 83 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 84 ס"מ וגובהו שווה ל- 84 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 85 ס"מ וגובהו שווה ל- 85 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 86 ס"מ וגובהו שווה ל- 86 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 87 ס"מ וגובהו שווה ל- 87 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 88 ס"מ וגובהו שווה ל- 88 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 89 ס"מ וגובהו שווה ל- 89 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 90 ס"מ וגובהו שווה ל- 90 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 91 ס"מ וגובהו שווה ל- 91 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 92 ס"מ וגובהו שווה ל- 92 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 93 ס"מ וגובהו שווה ל- 93 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 94 ס"מ וגובהו שווה ל- 94 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 95 ס"מ וגובהו שווה ל- 95 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 96 ס"מ וגובהו שווה ל- 96 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 97 ס"מ וגובהו שווה ל- 97 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 98 ס"מ וגובהו שווה ל- 98 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 99 ס"מ וגובהו שווה ל- 99 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

שטח טרפז שכל אחת מהצלעות שלו שווה ל- 100 ס"מ וגובהו שווה ל- 100 ס"מ הינו 2.00 סמ"ר

יצירת קשר - מחשבונים

למשלוח הודעתך לצוות אתר מחשבונים, נא מלא את הטופס הבא

כתובתנו

קבוצת נזיקיסט בע"מ
רח' הנ"ץ 6 רמת השרון, 4721706
טלפון: 03-5472447